Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα μεγάλα βασίλεια [open]


Το μάθημα εξετάζει σημαίνουσες πτυχές της αρχαιολογίας και κοινωνικής ιστορίας της αρχαίας Αιγύπτου από την προ-δυναστική περίοδο και τη διαμόρφωση του ενοποιημένου αιγυπτιακού κράτους έως το τέλος του Νέου Βασιλείου (περ. 1075 π.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νεκρική και ναϊκή αρχιτεκτονική με παράλληλη ανάλυση των βασικών θρησκευτικών και λατρευτικών παραδόσεων και πρακτικών. Aναλύεται ο ρόλος της Αιγύπτου στο ευρύτερο περιβάλλον της νοτιοανατολικής Μεσογείου και αξιολογούνται οι πολύπλευρες διαπολιτισμικές, οικονομικές, εμπορικές και διπλωματικές επαφές της με τους λαούς του Αιγαίου και της Εγγύς Ανατολής κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. Επιχειρεί μια εις βάθος προσέγγιση και ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων, με παράλληλη εξέταση κειμενογραφικών και εικονογραφικών πηγών, στα οποίες βασίζεται η ανασύνθεση και ερμηνεία των ποικίλλων εκφάνσεων της αιγυπτιακής κοινωνίας


Στόχοι Μαθήματος

Γνώση των βασικών πολιτισμικών φάσεων που αναπτύχθηκαν στην Άνω και Κάτω Αίγυπτο κατά την Προδυναστική περίοδο. Γνώση και εξοικείωση με τους μηχανισμούς και τις συνιστώσες ενοποίησης και εδραίωσης του αιγυπτιακού κράτους. Ερμηνεία του ρόλου της γραφής στη διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής ιδεολογίας της αρχαίας Αιγύπτου. Γνωριμία με βασικά μνημεία και υλικά κατάλοιπα της φαραωνικής περιόδου (3η και 2η χιλιετία π.Χ.). Γνωριμία με σημαντικές αρχαιολογικές και κειμενογραφικές πηγές. Εξοικείωση με διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ιστορία και την αρχαιολογία της φαραωνικής Αιγύπτου. Γνώση σημαντικών πτυχών της κοινωνικής και θρησκευτικής ιδεολογίας και πρακτικής των αρχαίων Αιγυπτίων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Αρχαιολογία της προδυναστικής Αιγύπτου και οι πρώτες ηγεμονίες, Πρωτογραφή (πρώιμα ιερογλυφικά) και η ενοποίηση της Αιγύπτου, Αρχαιολογία της αιγυπτιακής κοσμοθεωρίας: θρησκευτικό σύστημα & κοσμογονίες, μαγεία, mAat vs. jsft,, Μνημειακή αρχιτεκτονική & πολιτική ιδεολογία: Παλαιό, Μέσο, Νέο Βασίλειο,Αίγυπτος και αλλεθνείς, Αρχαιολογία του θανάτου: αρχιτεκτονική και νεκρική ιδεολογία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Κουσούλης
Τμήμα: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ