Οργανωσιακή Συμπεριφορά


Τα θέματα που θα μελετηθούν και διδαχθούν οι φοιτητές στο μάθημα της "Οργανωσιακής Συμπεριφοράς" αφορούν: Τη διερεύνηση και την ανάπτυξη της τέχνης της ανάγνωσης και της κατανόησης της Οργανωσιακής ζωής. Τις νέες ιδέες μέσα από προσέγγιση των καταστάσεων από άλλες οπτικές γωνίες - Η ευρεία και πολύμορφη ανάγνωση δημιουργεί ευρύ και πολύμορφο φάσμα δυνατοτήτων δράσης. Τους λιγότερο αποτελεσματικούς επιλυτές προβλημάτων που ερμηνεύουν τα πάντα από ένα σταθερό σημείο αναφοράς - Η σύγκρουση με τα εμπόδια που δεν μπορούν να παρακάμψουν μέσα από μονοκόματες συμπεριφορές.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να διευθύνουν αποτελεσματικά ένα Οργανισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τη λειτουργία του Οργανισμού και τις ιδιαίτερες δραστηριότητες του μάνατζερ. Περαιτέρω, οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά που διαδραματίζεται στους Οργανισμούς. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:   Διακρίνουν τον ρόλο που διαδραματίζει η Οργανωσιακή συμπεριφορά στα πλαίσια του Οργανισμού.  Εξετάζουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Οργανωσιακής συμπεριφοράς στους Οργανισμούς  Σχεδιάζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού, σύμφωνα με τις αρχές της Οργανωσιακής συμπεριφοράς  Προτείνουν λύσεις με βάση τις αρχές της Οργανωσιακής συμπεριφοράς  Αναγνωρίσουν τη σημασία της Οργανωσιακής συμπεριφοράς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή στις Οργανώσεις Η Μηχανοποίηση Παίρνει τον Έλεγχο - Μέρος Α' Η Μηχανοποίηση Παίρνει τον Έλεγχο - Μέρος Β' Η Φύση Παρεμβαίνει - Μέρος Α' Η Φύση Παρεμβαίνει - Μέρος Β' Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι Οργανώσεις ως Εγκέφαλοι - Μέρος Α' Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι Οργανώσεις ως Εγκέφαλοι - Μέρος Β' Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι Οργανώσεις ως Εγκέφαλοι - Μέρος Γ' Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι Οργανώσεις ως Εγκέφαλοι - Μέρος Δ'

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Σαλμόν
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ