Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων


Οι έννοιες που θα προσεγγιστούν στο μάθημα της "Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων" είναι οι παρακάτω: πολιτική και τεχνικές διοίκησης προσωπικού στις επιχειρήσεις, εργασιακές σχέσεις, προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης. Νομικό πλαίσιο, συστήματα υποκίνησης και αμοιβής προσωπικού. Επιλογή, στελέχωση, εκπαίδευση και εποπτεία προσωπικού. Υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο καθώς και ο ρόλος της ομάδας.


Στόχοι Μαθήματος

Απόκτηση γνώσεων για την πρόσληψη, εξέλιξη, εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων. Διαχείριση κρίσεως.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Προσέλκυση Προσωπικού Συνέντευξη Επιλογής Αξιολόγηση Προσωπικού Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Σταυρουλάκης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ