Διοίκηση Ολικής Ποιότητας


Η ανάγκη προσαρμογής των σύγχρονών επιχειρήσεων στις διαγραφόμενες νέες συνθήκες και προοπτικές τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η χάραξη προτεραιοτήτων για την αντιμετώπισή αυτών των συνθηκών είναι πλέον επιτακτική. Βασικό συστατικό στοιχείο της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις προκλήσεις των καιρών αποτελεί η υπάρξη ποιοτικών προϊόντων – υπηρεσιών ικανών να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών. Είναι ταυτόχρονα πλέον κατανοητό την περίοδο της παγκοσμιοποίησης την οποία διανύουμε, ότι μια επιχείρηση ακολουθώντας πιστά την βασική της φιλοσοφία για ποιοτικού επιπέδου προϊόντα - υπηρεσίες προς τους πελάτες της θα πρέπει να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το σύνολο των πόρων, τους οποίους έχει στη διάθεση της με στόχο τη συνεχής βελτίωση της. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός σχεδιασμού ποιότητας, ικανού να αποφέρει στην επιχείρηση τα μέγιστα δυνατά αποτέλεσμα. Οι παροχή ποιοτικών προϊόντων – υπηρεσιών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί αντικείμενο τυχαίων και ευκαιριακών επιλογών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους κρίνονται ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια ο όρος ποιότητα εισβάλλει όλο και περισσότερο στη ζωή όλων. Σήμερα, τουλάχιστον στις οργανωμένες κοινωνίες εμφανίζεται μία πληρότητα σε όλες τις κατηγορίες των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Είναι λογικό να γίνεται έντονη έρευνα σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις το μεγαλύτερο κατά το δυνατόν μερίδιο του δεδομένου όγκου της αγοράς. Η ποιότητα φαίνεται ότι κατέχει πρωτεύοντα ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Για να μπορέσει, ωστόσο, η επιχείρηση να βαδίσει στο δρόμο της ποιότητας, πρέπει να κατανοήσει τι είναι ποιότητα, τόσο για την ίδια όσο και για τους πελάτες της.


Στόχοι Μαθήματος

Μέσα από το μάθημα οι σπουδαστές θα μπορέσουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα και τις τεχνολογίες που τα υποστηρίζουν. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει Να ενημερωθούν οι σπουδαστές για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία καθώς και την επιχειρηματική πρακτική. Να περιγραφούν τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση - οργανισμό από την εφαρμογή και ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Να καθοριστούν τα βήματα ανάπτυξης των σύγχρονων συστημάτων ποιότητας. Να καθοριστούν τα πιθανά προβλήματα - δυσκολίες κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Να παρουσιασθούν μέσα από πρακτικά παραδείγματα, οι λειτουργίες των εφαρμογών της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Το μάθημα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελείται από της εξής ενότητες: Παρουσίαση Μαθήματος Ποιότητα Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Θεωρίες Deming και Crosby Πελάτης και Προμηθευτής Ικανοποίηση Πελατών Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Πρότυπα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Δρόσος
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ