Εισαγωγή στη Χαρτογραφία [open]


Το μάθημα της Εισαγωγής στη Χαρτογραφία περιέχει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες: Βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας. Χαρτογραφικές προβολές και προβολικά συστήματα. Η κλίμακα στη Χαρτογραφία. Η χρήση της κλίμακας, ασκήσεις μετατροπών κλιμάκων. Τύποι χαρτών, Χαρτογραφικές σειρές και Άτλαντες. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων. Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων. Χαρτογραφικά σύμβολα, οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Τυπογραφία χάρτη. Τοπογραφικοί χάρτες και μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου Οπτική αντίληψη και χρώμα, δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου Διαδικτυακή χαρτογραφία και εφαρμογές. Δυναμική – Διαδραστική χαρτογραφία. Χαρτογραφία και συστήματα GPS. Η χαρτογραφική απεικόνιση μέσα από υπολογιστές ταμπλέτες (tablets).


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Εισαγωγή στη Χαρτογραφία του Β’ εξαμήνου είναι να εισαγάγει τους Γεωγράφους Φοιτητές στις βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Μέσα από σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξοικείωση τους με τις χαρτογραφικές μεθόδους προκειμένου ως Γεωγράφοι να σχεδιάζουν επικοινωνιακά αποδοτικούς χάρτες. Τα περιεχόμενα του μαθήματος δίνουν την δυνατότητα στους Γεωγράφους φοιτητές να γνωρίσουν τις πτυχές της χαρτογραφικής σύνθεσης και της χαρτογραφικής απόδοσης των γεωγραφικών οντοτήτων με την χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας. Χαρτογραφικές προβολές και προβολικά συστήματα. Η κλίμακα στη Χαρτογραφία. Η χρήση της κλίμακας, ασκήσεις μετατροπών κλιμάκων. Τύποι χαρτών, Χαρτογραφικές σειρές και Άτλαντες. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων. Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων. Χαρτογραφικά σύμβολα, οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Τυπογραφία χάρτη. Τοπογραφικοί χάρτες και μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου Οπτική αντίληψη και χρώμα, δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου Διαδικτυακή χαρτογραφία και εφαρμογές. Δυναμική – Διαδραστική χαρτογραφία. Χαρτογραφία και συστήματα GPS. Η χαρτογραφική απεικόνιση μέσα από υπολογιστές ταμπλέτες (tablets)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Σουλακέλλης
Τμήμα: Τμήμα Γεωγραφίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ