Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία [open]


Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής οικονομίας και στο πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό επιχειρεί να αναλύσει και να επεξηγήσει τα βασικά εκείνα μεγέθη, τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επεξεργασία των βασικών θεμάτων και των δεικτών σχετικά με την οικονομική & την κοινωνιική ανάπτυξη, το βασικό οικονομικό πρόβλημα, την διεθνοποίηση της οικονομίας & στην επιλογή της άριστης λύσης. Επίσης προσπαθεί να εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο του κράτους, στις κρατικές πολιτικές, στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό & στις δημόσιες δαπάνες και στις βασικές έννοιες, θεωρίες και πρακτικές του πληθωρισμού και της ανεργίας. Περαιτέρω, προσπαθεί να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες οικονομικής ενοποίησης & συνεργασίας, στα βασικά μεγεθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις βασικές μορφές & έννοιες οικονομικής ενοποίησης & συνεργασίας και στα βασικά μεγεθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις βασικές μορφές & έννοιες του τραπεζικού τομέα & της νομισματικής πολιτικής. Τέλος, βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες των επιχειρήσεων, των επενδύσεων & της οικονομικής ανάπτυξης, στις βασικές μορφές & έννοιες του τουρισμού, της τουριστικής & οικονομικής ανάπτυξης, στα βασικά μεγέθη & δείκτες της Ελληνικής οικονομίας, του οικονομικού & κοινωνικού προγραμματισμού και στα βασικά μεγέθη της οικονομικής & κοινωνικής πολιτικής.


Στόχοι Μαθήματος

Το Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία" είναι βασικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της Ελληνικής οικονομίας που στοχεύει να τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε τα βασικά ιστορικά σημεία της Ελληνικής οικονομίας, τόσο σε θέματα οικονομικής πολιτικής όσο και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά, τις δομές και πολιτικές (σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο), Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της Ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την Ε.Ε., Γνωρίσετε τα βασικά θέματα, προβλήματα αλλά και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Το μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία" αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες, μεγέθη, εφαρμογές και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την Διάρθρωση και Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Ελληνική Βιομηχανία (Ολλανδική Ασθένεια και Αποβιομηχανοποίηση). Επενδύσεις. Τεχνολογική Πολιτική και Ανάπτυξη. Πραγματική Οικονομία, Παραοικονομία και Διανομή Εισοδήματος. Τραπεζικός και Χρηματιστηριακός Τομέας. Τουριστική και Οικονομική Ανάπτυξη. Πληθωρισμός και Ανεργία. Η Ελληνική Οικονομία στη Δεκαετία του ’90: η Πορεία προς την ΟΝΕ. Κοινωνικό Κράτος και Δημόσια Διοίκηση: Κοινωνική και Κρατική Πολιτική. Οικονομική Πολιτική Πλήρους Απασχόλησης: η Αύξηση του Προϊόντος και η Καταπολέμηση της Ανεργίας. Φορολογική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία. Σχεδιασμός και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Κορρές
Τμήμα: Τμήμα Γεωγραφίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ