Εισαγωγή στον Προγραμματισμό


Το μάθημα εισάγει το προγραμματιστή στις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. Ο δομημένος προγραμματισμός διασπά το βασικό πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα τα οποία είναι μικρά και εύκολα να επιλυθούν. Οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού παρουσιάζονται με την χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού C η οποία, αν και αναπτύχθηκε 3 δεκαετίες πριν, εξακολουθεί και παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής για πολλούς λόγους. Το μάθημα αφού αναλύσει τα τυπικά χαρακτηριστικών και τους απλούς μηχανισμούς της γλώσσας C προχωρά στην χρήση δομών και δυναμικών τεχνικών ώστε ο προγραμματιστής να είναι σε θέση να επιλύσει σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της λογικής που διέπει την συγγραφή προγραμμάτων και των βασικών αρχών του δομημένου προγραμματισμού. Ταυτόχρονα σκοπός είναι η εξοικείωση με την γλώσσα προγραμματισμού C, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της γλώσσας στην συγγραφή προγραμμάτων με βάση συναρτήσεις, την χρήση pointers και τον χειρισμό δομών αλλά και η εκμάθηση χρήσης ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος προγραμματισμού για ανάπτυξη λειτουργικών και εξελιγμένων προγραμμάτων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή Τύποι δεδομένων, Τελεστές Είσοδος και έξοδος Έλεγχος της ροής προγράμματος Εντολές επανάληψης Πίνακες (Arrays) Δείκτες (Pointers) Συναρτήσεις Συναρτήσεις – εμβέλεια Συναρτήσεις με πίνακες, αναδρομικές συναρτήσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος
Τμήμα: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ