Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με C++


Στο μάθημα της "Εισαγωγής στον Προγραμματισμό με C++" οι μαθητευόμενοι θα διδαχθούν τα παρακάτω: εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την πληροφορική, δομή Η/Υ, χρήση λειτουργικών συστημάτων, γλώσσες προγραμματισμού, η γλώσσα C++, στοιχεία ενός προγράμματος, τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις, εντολές ελέγχου ροής και επαναλήψεων (εντολές if, if...else, switch, for, while, do), πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες ), αλφαριθμητικά, δείκτες (ορισμός και αρχικοποίηση), πράξεις με δείκτες, χρήση δεικτών, συναρτήσεις (πρωτότυπα συναρτήσεών, παράμετροι συναρτήσεων), επιστροφή παραμέτρων, κλήση με τιμή και κλήση με αναφορά, αναδρομή, δομές, ενώσεις και απαριθμητοί τύποι, εισαγωγικές έννοιες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμός και στις κλάσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού και η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να επιλύσουν προβλήματα μέσω υπολογιστή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι ικανός: Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, έχει αποκτήσει πλήρη ευχέρεια στην χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της C++, να χρησιμοποιεί βασικούς και σύνθετους τύπους δεδομένων, μεταβλητές, συναρτήσεις και δομές ελέγχου της γλώσσας προγραμματισμού, να διαχειρίζεται σφάλματα κατά το χρόνο εκτέλεσης ενός προγράμματος και να κάνει τις κατάλληλες διορθώσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Εισαγωγή Εντολή If Επαναλήψεις Πίνακες Pointers Συναρτήσεις Συναρτήσεις και Πίνακες Δομές Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό Constructors και Destructors

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Υλικών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ