Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι


Γενικές πληροφορίες, Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας, Ανεμογεννήτριες, Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας, Σύνδεση στα ηλεκτρικά δίκτυα, Ηλιακή ενέργεια, Ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα, Φωτοβολταϊκός μετασχηματισμός, Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, Γεωθερμική ενέργεια, Βιομάζα, Εφαρμογές Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, Νομοθετικές ρυθμίσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις τεχνικές μεθόδους αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), να αντιληφθούν τις φυσικές αρχές που διέπουν τις μετατροπές ενέργειας και να κατανοήσουν ότι λύση στο ενεργειακό πρόβλημα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρησιμοποίηση των κατάλληλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Να είναι σε θέση να εκτιμούν τις σχετικές διαδικασίες από τεχνική, οικονομική αλλά και κοινωνική σκοπιά, ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ώστε να τους καθιστά ικανούς να: Περιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ενεργειακή απόδοση εγκαταστάσεων ΑΠΕ όπως: φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων, ανεμογεννητριών, γεωθερμίας, βιομάζας, υδροηλεκτρικών  Εκτιμούν τη διαθεσιμότητα του εκμεταλλεύσιμου δυναμικού των ΑΠΕ στους τόπου εγκατάστασή τους  Μοντελοποιούν, σχεδιάζουν και ελέγχουν το ηλεκτρικό σύστημα ΑΠΕ  Γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διασύνδεσης των συστημάτων ΑΠΕ στο δίκτυο  Μοντελοποιούν, σχεδιάζουν αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ Υπολογίζουν την οικονομική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες, Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας, Ανεμογεννήτριες, Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας, Σύνδεση στα ηλεκτρικά δίκτυα, Ηλιακή ενέργεια, Ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα, Φωτοβολταϊκός μετασχηματισμός, Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, Γεωθερμική ενέργεια, Βιομάζα, Εφαρμογές ΑΠΕ στην Ελλάδα, Νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σπύρος Τσιώλης
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ