Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών


Θεωρία: Διαλέξεις και εισηγήσεις για κατανόηση εννοιών που είναι απαραίτητη πριν από κάθε εβδομαδιαίο εργαστήριο. Εργαστήριο: Πιστή εφαρμογή τυποποιημένων σε λεπτομέρειες μεθόδων δειγματοληψιών, δοκιμών και διακριβώσεων, αλλά και σχεδιασμού και παραγωγής και εφαρμογής υλικών σε εργαστηριακές υποομάδες των δώδεκα (12) σπουδαστών με ένα τουλάχιστον εργαστηριακό συνεργάτη (Π.Ε.) με πλήρη προσόντα ανά ομάδα (δύο υποομάδες 24 σπουδαστές) και ένα τουλάχιστον εργαστηριακό συνεργάτη Τ.Ε. ανά υποομάδα και ενός εργαστηριακά απασχολούμενου ή πρακτικά ασκούμενου στο εργαστήριο. Τα εργαστήρια στους χώρους παραγωγής είναι κατά εξάμηνο τρία υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα προαιρετικά και πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που οι σπουδαστές δεν έχουν στο πρόγραμμα τους άλλο μάθημα για παρακολούθηση.


Στόχοι Μαθήματος

Γνώση του 67% (2/3) των εννοιών, της σημασίας και της χρησιμότητας τους από τους επιτυχόντες με βαθμό μεγαλύτερο του 6,0 και του 50% (1/2) από τους επιτυχόντες με βαθμό μεταξύ 5,0 και 6,0. Γνώση του 67% (2/3) των διαδικασιών χειρισμού των προβλημάτων (δηλαδή γνώση που θα προσφύγει για την λύση τους και όχι απαραίτητα της λύσης) από τους επιτυχόντες με βαθμό μεγαλύτερο του 7,0 και του 50% (1/2) από τους επιτυχόντες με βαθμό μεταξύ 6,0 και 7,0. Γνώση της επίλυσης του 67% (2/3) των προβλημάτων (που διδάχθηκαν) από τους επιτυχόντες με βαθμό μεγαλύτερο του 8,0 και του 50% από τους επιτυχόντες με βαθμό μεταξύ του 7,0 και 8,0. Αναμένεται επίσης από τον σπουδαστή με βαθμό 6,5 να είναι έτοιμος για να εργαστεί σε έλεγχο ποιότητας Χαλύβων Οπλισμού και Σκυροδέματος / Αδρανών και να προτιμηθεί σε σχετικές προσλήψεις γιατί δεν θα χρειαστεί μακρά εκπαίδευση από τον εργοδότη του


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Οπτική Μικροσκοπία Σκληρομέτρηση Μεταλλικών Υλικών Θεριμκή Ανάλυση - Διαγράμματα Φάσεων Κραμάτων Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Προσδιορισμός Παιπάλης Πλυσίματος και Φυσικής Υγρασίας Αδρανών Υλικών Προσδιορισμός Ειδικών Βαρών Αδρανών Σχεδιασμός Μελέτης Σύνθεσης Σκυροδέματος Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευάγγελος Φουντουκίδης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ