Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος


Το μάθημα Ο.Β.Ε αποτελεί συνέχεια της Βιομηχανικής Πληροφορικής και ασχολείται με εξειδικευμένα θέματα όπως Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Κτιριακούς Αυτοματισμούς, Βιομηχανική Σχεδίαση και Προσομοίωση με Η/Υ, Βιομηχανικούς Ελεγκτές Τριών Όρων, PLC, SCADA και LABVIEW.


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση του φοιτητή με τον αυτοματισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την τεχνογνωσία στο πως πρέπει να εφαρμόζεται ο αυτοματισμός αποδοτικά, με χρήση ελεγκτών (PLC), βιομηχανικών δικτύων, κατάλληλου βιομηχανικού λογισμικού, συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Αυτόματος Έλεγχος – Βιομηχανική Πληροφορική


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Εφαρμογές στην Ελληνική Βιομηχανία Ασύρματα Βιομηχανικά Δίκτυα Προσομοίωση στη Βιομηχανική Παραγωγή Εγχειρίδιο για την Εκμάθηση του Labview Πρακτικές Εφαρμογές Των Συστημάτων SCADA Στην Βιομηχανία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αναστασία Βελώνη
Τμήμα: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ