Οικοδομική ΙΙ - Εργαστήριο


Προσέγγιση της Οικοδομικής. Εξέταση όλων των οικοδομικών εργασιών συνοπτικά. Εισαγωγή- Τοιχοποιίες (κανόνες & τεχνητά υλικά - μειονεκτήματα & πλεονεκτήματα- ανοίγματα σε φέροντες τοίχους- επενδύσεις τοίχων- επιχρίσματα- ανώφλια- κατώφλια-ποδιές παραθύρων). Γενική εισαγωγή για την κατασκευή πατωμάτων. Γενικά για κουφώματα. Δώματα. Εισαγωγή στην κατασκευή στεγών. Θέρμανση- Ψύξη κτιρίων με φυσικό τρόπο για εξοικονόμηση ενέργειας Τρόποι θέρμανσης κτιρίων - τζάκια και καπνοδόχοι. Σκάλες. Λειτουργικές μορφές, υλικά κατασκευής και αξιολόγηση κλιμάκων. Μεταρρυθμίσεις και αισθητικές διορθώσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Οι σπουδαστές μπορούν να αντιμετωπίσουν συνολικά την σύνθεση, τον τρόπο κατασκευής, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, σε δύο συνήθεις τύπους κτιρίων και να παράγουν οικοδομικές λεπτομέρειες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οικοδομική Ι


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Τοιχοποιίες Μόνωση Υπογείου Μόνωση Δώματος Ρύσεις Βατού Δώματος Ευθύγραμμη Σκάλα με Ενδιάμεσο Πλατύσκαλο Μεταρρυθμισμένη Σκάλα με Ζυγό Αριθμό Πατημάτων Μεταρρυθμισμένη Σκάλα με Μονό Αριθμό Πατημάτων Ανάπτυγμα Εσωτερικής και Εξωτερικής Βαθμιδοφόρου Πρεσσαριστή Πόρτα Ξύλινο Παράθυρο Τοίχος Trombe-Michel Κατασκευαστική Τομή Υπερυψωμένου Ισογείου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημοπούλου Ελένη, Αλεξάνδρα Βλάχου
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ