Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη


Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στην έρευνα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να συντάξουν ένα επιστημονικό κείμενο και κυρίως να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο  φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:  Να κατανοεί τους διαφορετικούς τρόπους ερευνητικής προσέγγισης Να διερευνά τη βιβλιογραφία και να είναι σε θέση να συντάσσει βιβλιογραφική επισκόπηση ενός θέματος Να επιλέγει την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση σε διάφορες μελέτες περίπτωσης Να πραγματοποιεί δειγματοληπτικές μελέτες και να υπολογίζει το κατάλληλο μέγεθος δείγματος Να διακρίνει τους περιορισμούς της έρευνας  Να είναι σε θέση να συγκρίνει αποτελέσματα ερευνών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Εισαγωγή Επιστημολογία και Φιλοσοφικά Ρεύματα Σκοποί Έρευνας H Λογική της Έρευνας Μονάδες Ανάλυσης Η Χρονική διάσταση των ερευνών Δειγματοληψία Τα Είδη των Ερευνών Ερωτηματολόγιο Δημοσκοπήσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μιλτιάδης Χαλικιάς
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ