Δομημένος Προγραμματισμός


Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στην επίλυση προβλημάτων με Η/Υ. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται: η έννοια του αλγόριθμου, η παράσταση δεδομένων, οι τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, η επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. Επίσης οι φοιτητές γνωρίζουν με τις θεμελιώδεις έννοιες του δομημένου προγραμματισμού. Γίνεται παρουσίαση των τυπικών χαρακτηριστικών και μηχανισμών μιας δομημένης γλώσσας καθώς και εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων με χρήση της γλώσσας αυτής. Οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού παρουσιάζονται με τη χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού C. Τα θεωρητικά μαθήματα συνοδεύονται από εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρία σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα: έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές σχεδίασης των αλγορίθμων Η/Υ, έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και μπορεί να τις διακρίνει και κατηγοριοποιήσει, έχει γνώση ενός σημαντικού αριθμού βασικών αλγορίθμων Η/Υ και μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να επιλύσει προβλήματα, έχει γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C και μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να συνθέσει πρωτότυπα προγράμματα ώστε να επιλύσει προβλήματα, έχει γνώση των εργαλείων ανάπτυξης προγραμμάτων σε γλώσσα C και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ώστε να αναλύσει σύνθετα προβλήματα, να συνθέσει λύσεις (αλγορίθμους) και να τις κωδικοποιήσει στη γλώσσα αυτή, είναι σε θέση να συνεργαστεί στα πλαίσια ομάδας για την ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών σε γλώσσα C.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών συστημάτων Εισαγωγή στη γλώσσα C Έλεγχος προγράμματος και βρόχοι επανάληψης Πίνακες Δείκτες Χαρακτήρες, αλφαριθμητικά, αρχεία Συναρτήσεις Δομές Αναδρομή

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Μετάφας, Χαράλαμπος Πατρικάκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ