Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες


Το μάθημα «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες» είναι υποχρεωτικό του 4ου εξαμήνου και ανήκει στην κατηγορία Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ). Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών και την εξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι ή πρώτη επαφή των σπουδαστών του τμήματος με το χώρο των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα,αρχικά αναλύονται τα βασικά σήματα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά (φάσματα σημάτων και ανάλυση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας). Στην συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των βασικών συστημάτων διαμόρφωσης και από-διαμόρφωσης πλάτους και συχνότητας. Ο επόμενος κύκλος εστιάζει στις βασικές αρχές μετατροπής σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή (δειγματοληψία, κβάντιση, σχήματα διαμόρφωσης παλμών). Τέλος, αναπτύσσονται θέματα όπως η πολυπλεξία χρόνου/συχνότητας και ο θόρυβος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να: Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και εργαλεία για την περιγραφή των τηλεπικοινωνιακών σημάτων και συστημάτων. Έχει κατανοήσει τις έννοιες και τις βασικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους των συστημάτων διαμόρφωσης. Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μετατροπής σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό. Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της πολυπλεξίας χρόνου/συχνότητας. Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές του θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Έχει εξοικειωθεί με την πειραματική μελέτη/παρατήρηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και με την καταγραφή βασικών παραμέτρων επίδοσής τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude modulation, AM) Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Συχνότητας (FM) Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων Κβάντιση και Κωδικοποίηση Σημάτων Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες απωλειών συστήματος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ηρακλής Σίμος
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ