Νομικά στο Design [open]


Στο μάθημα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (τέως Νομικά στο Design) διδάσκονται πρακτικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του designer. Κυρίως εξετάζεται το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, copyright, χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κλπ), αλλά αναλύονται και ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, θέματα συμβάσεων μεταξύ εταιριών, επαγγελματικά δικαιώματα των σχεδιαστών και γενικότερα των «δημιουργών», προστασία προσωπικών δεδομένων, νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας κ.α. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι: Βασικές αρχές δικαίου - Δίκαιο, ηθική, πολιτική, οικονομία, τεχνολογία. Η έννοια του δικαίου. Τα χαρακτηριστικά του δικαίου. Δικαίωμα. Τα ατομικά δικαιώματα. Κλάδοι του δικαίου. Εθνικό και διεθνές. Ιδιωτικό και δημόσιο. Το Σύνταγμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ο νόμος 2121/93 για τα πνευματικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Οι έννοιες του δημιουργού και του ερμηνευτή. Η θέση του σχεδιαστή. Εμπορική εκμετάλλευση και ηθικά δικαιώματα. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Τρόποι κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι έννοιες του copyright και της πατέντας στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Θέματα εργασιακών σχέσεων: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Συμβάσεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου, εργασίας αορίστου χρόνου. Δικαιώματα ασφάλισης. Παραδείγματα συμβάσεων σε θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η συνταγματική προστασία. Βασικές αρχές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προσωπικά δεδομένα και σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Στη ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία που μοιράζονται κατά καιρούς στο μάθημα, παλαιότερα θέματα εξετάσεων καθώς και ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικές με το μάθημα, τις εργασίες και τις εξετάσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στον βιομηχανικό σχεδιαστή βασικών νομικών γνώσεων σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το επάγγελμά του. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να εφαρμόζει στην πράξη τις βασικές νομικές έννοιες που θα έχει διδαχθεί, ιδίως στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Στο μάθημα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (τέως Νομικά στο Design) διδάσκονται πρακτικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του designer. Κυρίως εξετάζεται το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, copyright, χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κλπ), αλλά αναλύονται και ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, θέματα συμβάσεων μεταξύ εταιριών, επαγγελματικά δικαιώματα των σχεδιαστών και γενικότερα των «δημιουργών», προστασία προσωπικών δεδομένων, νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας κ.α. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι: Βασικές αρχές δικαίου - Δίκαιο, ηθική, πολιτική, οικονομία, τεχνολογία. Η έννοια του δικαίου. Τα χαρακτηριστικά του δικαίου. Δικαίωμα. Τα ατομικά δικαιώματα. Κλάδοι του δικαίου. Εθνικό και διεθνές. Ιδιωτικό και δημόσιο. Το Σύνταγμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ο νόμος 2121/93 για τα πνευματικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Οι έννοιες του δημιουργού και του ερμηνευτή. Η θέση του σχεδιαστή. Εμπορική εκμετάλλευση και ηθικά δικαιώματα. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Τρόποι κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι έννοιες του copyright και της πατέντας στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Θέματα εργασιακών σχέσεων: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Συμβάσεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου, εργασίας αορίστου χρόνου. Δικαιώματα ασφάλισης. Παραδείγματα συμβάσεων σε θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η συνταγματική προστασία. Βασικές αρχές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προσωπικά δεδομένα και σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Στη ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία που μοιράζονται κατά καιρούς στο μάθημα, παλαιότερα θέματα εξετάσεων καθώς και ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικές με το μάθημα, τις εργασίες και τις εξετάσεις: http://edu.syros.aegean.gr/eclass/DPSD201/index.php

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης-Ιάκωβος Παραδείσης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ