Βιομηχανική Πληροφορική


Η Βιομηχανική Πληροφορική είναι η εφαρμογή της σύγχρονης πληροφορικής στη βιομηχανία και απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές που εξελίσσονται με μεγάλο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Ακόμη είναι θεμελιώδης ανάγκη για την επιβίωση κάθε σύγχρονης παραγωγικής επιχείρησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, την ελαχιστοποίηση της ενέργειας, την έγκαιρη γνώση και διάγνωση των βλαβών εξοπλισμού και τη βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων της επιχείρησης.


Στόχοι Μαθήματος

Εισαγωγή του φοιτητή στις αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Ανάλυση των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου, των συστημάτων πραγματικού χρόνου,  των συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων και των PLC.Περιγράφονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή στη Βιομηχανική Πληροφορική Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Κατανεμημένα Συστήματα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Προγραμματισμένοι Λογικοί Ελεγκτές PLC Υπολογιστές στην Παραγωγή και Ασύρματα Βιομηχανικά Δίκτυα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αναστασία Βελώνη
Τμήμα: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ