ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ


Τα διαλύματα και ο χημικός ρόλος του νερού στη φύση, Κολλοειδή συστήματα διασποράς. Όταν το μέγεθος κάνει τη διαφορά. Χημικές αντιδράσεις – Κατάταξη και κινητική ανόργανων και οργανικών αντιδράσεων. Το φαινόμενο της χημικής ισορροπίας και οι επιπτώσεις του στη φύση. Χημική ισορροπία ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων – Γιατί συμβαίνει, που οδηγεί; Αρχή Le Chatelier, μια Φιλοσοφική αρχή! Ιονισμός ύδατος και η έκφραση οξύτητας των διαλυμάτων. Ρυθμιστικά διαλύματα, Δεν ζούμε χωρίς αυτά! Υδρόλυση αλάτων. Πότε, πώς και γιατί!. Σύμπλοκες ενώσεις και η καθοριστική σημασία τους στη γεωργία και τη ζωή. Χημική ισορροπία δυσδιάλυτων οργανικών ενώσεων. Περιγραφή των κυριότερων συστατικών του φυτικού κυττάρου.


Στόχοι Μαθήματος

Η απόκτηση και η εμπέδωση βασικών γνώσεων Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής Χημείαςκαι Βιοχημείας, οι οποίες άπτονται του αντικειμένου της Γεωπονικής Επιστήμης. Ηπλημμελής γνώση βασικότατων χημικών εννοιών που δρουν καταλυτικά στη μετέπειτα αφομοίωση των γεωπονικών θεμάτων εκμέρους των φοιτητών, καθιστά άκρως απαραίτητη τη μετάδοση και κατανόησή τους.Σκοπός είναι σε πρώτη φάση να εξομαλυνθεί το εξαιρετικά ανομοιόμορφο ανάγλυφοτων προαπαιτούμενων γνώσεων και να εθιστούν οι φοιτητές στη κατανόηση και χρήσηχημικών εννοιών και σημαντικών όρων που έχουν χρήση στο χώρο της ΓεωπονικήςΕπιστήμης και μετά την απόκτηση του Πτυχίου. Καλούνται οι φοιτητές ναεμβαθύνουν στο ρόλο της χημείας και της χημικής ανάλυσης καθώς και στηνεφαρμογή και αξιοποίησή τους στο αβιοτικό περιβάλλον (έδαφος) και στον έμβιοκόσμο (οργανισμοί) που άπτονται της Γεωπονικής Επιστήμης. Στόχος είναι νακατανοηθούν και τονιστούν ιδιαίτερα οι έννοιες και τα αντικείμενα πουσυνδέονται με τη γεωργία το περιβάλλον και την ανάλυση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): Περιγραφή των διαλέξεων του θεωρητικού μαθήματος: Τα διαλύματα και ο χημικός ρόλος του νερού στη φύση, Κολλοειδή συστήματα διασποράς. Όταν το μέγεθος κάνει τη διαφορά. Χημικές αντιδράσεις – Κατάταξη και κινητική ανόργανων και οργανικών αντιδράσεων. Το φαινόμενο της χημικής ισορροπίας και οι επιπτώσεις του στη φύση. Χημική ισορροπία ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων – Γιατί συμβαίνει, που οδηγεί; Αρχή Le Chatelier, μια Φιλοσοφική αρχή! Ιονισμός ύδατος και η έκφραση οξύτητας των διαλυμάτων. Ρυθμιστικά διαλύματα, Δεν ζούμε χωρίς αυτά! Υδρόλυση αλάτων. Πότε, πώς και γιατί!. Σύμπλοκες ενώσεις και η καθοριστική σημασία τους στη γεωργία και τη ζωή. Χημική ισορροπία δυσδιάλυτων οργανικών ενώσεων.    Περιγραφή των κυριότερων συστατικών του φυτικού κυττάρου.   Περιγραφή των θεμάτων ασκήσεων του εργαστηριακού μαθήματος: Τα χημικά αντιδραστήρια, ο ασφαλής χειρισμός τους και η αναγνώρισή τους. Τα βασικά εργαστηριακά όργανα και σκεύη. Η χρήση τους σε εργαστηριακές μετρήσεις βασικών χημικών διεργασιών. Δειγματοληψία-Προετοιμασία δείγματος. Χειρισμός υδατικών διαλυμάτων. Παρασκευή, περιεκτικότητα και διαφορετικοί τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσής τους. Αραίωση και ανάμιξη των υδατικών διαλυμάτων. Προσδιορισμός της οξύτητας των υδατικών διαλυμάτων. Μέθοδοι πειραματικής μέτρησής της. ëΡυθμιστικά διαλύματα. Πειραματικές εφαρμογές στη Γεωπονική Επιστήμη. Ογκομετρική ανάλυση. Τιτλοδότηση διαλυμάτων οξέων και βάσεων. Συμπλοκομετρία.. Οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση. Ποιοτική Ανάλυση συστατικών φυτικών προϊόντων. Παρουσίαση σύγχρονων αναλυτικών εργαστηριακών συσκευών. Χρωματογραφία (Αέριος, Υγρή, Λεπτής Στοιβάδας), μικροσκοπία, ηλεκτροχημεία, φασματοσκοπία, ηλεκτροφόρηση, ακτινοβολία. Σε όλες τα εργαστηριακά μαθήματα ελέγχεται η γνώση του προηγηθέντος μαθήματος με τη μορφή ολιγόλεπτης εξέτασης (τεστ). Σε όλα τα πειράματα απαιτείται η συγγραφή και η γραπτή παρουσίαση της κάθε εργαστηριακής άσκησης που θα πρέπει ναπεριλαμβάνει την Εισαγωγή, Υλικά & Μεθόδους, Αποτελέσματα, Συζήτηση και  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φίλιππος Βερβερίδης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ