Ιατρική Πληροφορική (Θ)


Εισαγωγή, Δίκτυα Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων (Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Πίνακες, Σχέσεις Πινάκων, Περιορισμοί, Κανονικοποίηση, Structured Query Language - SQL), Πρότυπα αποθήκευσης ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων (HL7, DICOM). Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς εικόνων (PACS), Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή. Εργαστηριακά και νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα. Ασφάλεια και διεθνή πρότυπα σε ιατρικά πληροφοριακά συστήματα. Κλινικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να: κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών κατανοήσουν τη λειτουργία των κύριων δικτυακών συσκευών αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα σε δίκτυα υπολογιστών κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων σχεδιάζουν και να υλοποιούν ιατρικές βάσεις δεδομένων εξοικειωθούν με τη λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μη διαθέσιμα


Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΜΟΝΤΕΛΟ OSI – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ IP 4. ΥΠΟΔΙΚΤΥΩΣΗ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6. ΓΛΩΣΣΑ SQL, ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 9. ΠΡΟΤΥΠΟ DICOM 10. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 11. HL7, PACS, ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παντελής Ασβεστάς
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Βιοϊατρική Μηχανική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ