Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα Ι


Στο μάθημα αναπτύσσονται η στοχαστική διαδικασία Poisson, η ανανεωτική θεωρία και στοιχεία από τη θεωρία συστημάτων εξυπηρέτησης.


Στόχοι Μαθήματος

Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα σε στοχαστικές διαδικασίες που προσφέρει ο τομέας Σταστικής και επιχειρησιασκής Έρευνας του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Αθηνών, μετά το μάθημα "Στοχαστικές Ανελίξεις".  Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής μαθαίνει να προτυποποιεί και να αναλύει καολουθίες διακριτών γεγονότων που συμβαίνουν τυχαία στο χρόνο, καθώς και στοχαστικά μοντέλα που που εμφανίζονται στην Επιχειρησιακή Έρευνα. στο μάθημα θα καλυφθούν τα εξής θέματα:  Η Στοχαστική Διαδικασία Poisson ( 8 δίωρες διαλέξεις). Ανανεωτικές Στοχαστικές διαδικασίες (10 δίωρες διαλέξεις). Θεωρία Συστημάτων Αναμονής (8 δίωρες διαλέξεις)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για να παρακολουθήσει κάποιος  το μάθημα αυτό, θα πρέπει να είναι  θα πρέπει απαραιτήτως να έχει τις γνώσεις που καλύπτονται στο υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος Μαθηματικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών "Πιθανότητες Ι". Είναι επίση; επιθυμητό (αλλά όχι απαραίτητο) να έχει γνώσεις απο το μάθημα "Στοχαστικες Ανελίξεις".


Περιεχόμενα

Στοχαστική Διαδικασία Poisson Ανανεωτικές Στοχαστικές διαδικασίες Θεωρία Συστημάτων Αναμονής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αντώνιος Οικονόμου
Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ