Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός


Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες σχετικά με την υπολογιστική λογική και τον λογικό προγραμματισμό και να εντρυφήσουν στην γλώσσα προγραμματισμού Prolog.


Στόχοι Μαθήματος

Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές της Μαθηματικής Λογικής, Εξοικείωση με την χρήση της Μαθηματικής Λογικής ως Γλώσσας Προγραμματισμού, Κατάρτιση στην Γλώσσα Προγραμματισμού Prolog.   Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας αναπαράστασης και επίλυσης λογικών εκφράσεων. Απόκτηση ικανότητας προγραμματισμού με την Γλώσσα Προγραμματισμού Prolog.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Απαραίτητες: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού, Βασικές Γνώσεις Διακριτών Μαθηματικών, Βασικές Γνώσεις Δομών Δεδομένων. Επιθυμητές: Βασικές Γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης.


Περιεχόμενα

Μαθηματική Λογική (Προτασιακή Λογική, Κανονικές Μορφές, Μηχανισμοί Εξαγωγής Συμπερασμάτων, Αρχή της Ανάλυσης, Κατηγορηματική Λογική, Μεταβλητές και Ποσοδείκτες, Αντικατάσταση και Ενοποίηση). Σχέση Μαθηματικής Λογικής με Λογικό Προγραμματισμό (Μορφή Kowalski, Προτάσεις Horn). Λογικός Προγραμματισμός (Βασικές έννοιες, Ιστορία, Η γλώσσα Prolog). Σύνταξη λογικών προγραμμάτων (Ερωτήσεις, Γεγονότα, Κανόνες, Κατηγορήματα, Σύνθετοι όροι). Ταυτοποίηση. Μηχανισμός ελέγχου. Αναδρομικοί Κανόνες. Λίστες. Παράσταση αριθμών (Αριθμητικές πράξεις, Σύγκριση, Μαθηματικές Συναρτήσεις). Χειρισμός συμβολοσειρών. Είσοδος/Έξοδος. Μεταβλητή κλήση. Προσδιορισμός τύπου. Σύνθεση/διάσπαση σύνθετων όρων. Αποκοπή (Επίδραση στο δένδρο υπολογισμού, Χρήση). Άρνηση σαν αποτυχία. Διαχείριση λύσεων. Διαχείριση προγράμματος. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εφαρμογές Λογικού Προγραμματισμού.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαoς Βασιλειάδης
Τμήμα: Πληροφορικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ