Ανάλυση και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων


Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος είναι κατανόηση του πληροφοριακού περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 1. Να υπολογίζουν τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους αριθμοδείκτες 2. Να αξιολογούν συγκριτικά την πορεία μίας επιχείρησης 3. Να γνωρίζουν τις επιπρόσθετες πληροφορίες που εμπεριέχονται στις καταστάσεις ταμειακών ροών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ευδοκία Τσιφόρα
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ