Ειδικά θέματα αγροτικής κοινωνιολογίας


Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού, η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ πόλης και υπαίθρου με τα έργα υποδομής στην ύπαιθρο και την υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών και καταναλωτικών προτύπων από τις αγροτικές κοινωνίες, η εκμηχάνιση της γεωργίας και η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού είναι ορισμένες από τις εκφράσεις μιας αγροτικής αναδιάρθρωσης που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν τόσο τον αγροτικό χώρο όσο και την κοινωνία. Για χρόνια υπήρχε ισχυρή ταύτιση του αγροτικού χώρου με τη γεωργία. Σήμερα όμως ο αγροτικός χώρος από χώρος παραγωγής μετατρέπεται και σε χώρο κατανάλωσης εμπειριών, προιόντων και υπηρεσιών. Οι αγροτικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη αναδεικνύουν και άλλες δραστηριότητες, και διεκδικήσεις και αντιμετωπίζουν ένα σύμπλεγμα προκλήσεων θέτοντας στο δημόσιο και επιστημονικό διάλογο μια σειρά ζητημάτων, τα οποία προσπαθεί να προσεγγίσει με κριτική σκέψη το μάθημα “Ειδικά Θέματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας”. Βασικές θεματικές ενότητες και οι άξονες γύρω από τους οποίους αναδιπλώνεται το συγκεκριμένο μάθημα είναι: οι κοινωνικές συγκρούσεις για τους φυσικούς πόρους (με σύγκρουση διαφορετικών οικονομικών και ιδεολογικών συμφερόντων), οι συγκρούσεις για το αγροτικό βίωμα (και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του αγροτικού), οι νέες σχέσεις και κινητικότητες (ανθρώπων, προιόντων κλπ) μεταξύ πόλης-υπαίθρου, ζητήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ύπαιθρο αλλά και δυναμικές πρακτικές που αναδεικνύονται μέσα από δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και νέα κοινωνικοοικονομικά μοντέλα αξιών και διακυβέρνησης και τέλος η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης και των δικτύων ως βασικά εργαλεία προσαρμογής των αγροτικών περιοχών και αγροτικών κοινωνιών στις σύγχρονες προκλήσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαδικασίες που συμβαίνουν στην ύπαιθρο αξιοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως τα ακόλουθα: Γιατί συμβαίνουν κάποια γεγονότα; Τι συνέπειες έχουν, όχι μόνο στο χώρο, αλλά και στην κοινωνία; Ποια τα βαθύτερα αίτια μιας σύγκρoυσης στην ύπαιθρο; Ποιες ομάδες εντοπίζονται στην σύγκρουση; Πώς βιώνουν τη φτώχεια διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στην ύπαιθρο; Ποια η σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου και των δικτύων; Στόχος του μαθήματος είναι λοιπόν να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Αγροτικής Οικονομίας στις θεωρητικές έννοιες που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Αγροτικής Κοινωνιολογίας, αλλά και να τους καταταστήσει ικανούς και ικανές να μπορούν να τοποθετηθούν γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στις αγροτικές κοινωνίες με διεπιστημονική προσέγγιση και κριτική ματιά.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Μεταβαλλόμενη ύπαιθρος και κοινωνικός μετασχηματισμός. Συμβιωτική σχέση πόλης-υπαίθρου. Κοινωνική καινοτομία στην ύπαιθρο. Κοινωνικές συγκρούσεις και κινήματα στην ύπαιθρο (αρπαγή γης, συγκρούσεις για τους φυσικούς πόρους και το αγροτικό βίωμα). Κοινωνία της γνώσης και δίκτυα (κοινωνικό κεφάλαιο). Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην ύπαιθρο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρία Παρταλίδου
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ