Σήματα και Συστήματα


Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να μπορεί με την εμπέδωση της γνώσης γύρω από τα Σήματα & Συστήματα να διαβάσει με ευκολία τα περισσότερο εξειδικευμένα βιβλία που πραγματεύονται θέματα νέων τεχνολογιών και να αναγνωρίζει την σχετική γνώση και την ορολογία. Λόγω του πλήθους των παραδειγμάτων και εφαρμογών που περιγράφονται και επιλύονται ο σπουδαστής θα αρχίσει να κατανοεί πολλές τεχνικές καθώς και την Φυσική και τα Μαθηματικά των τεχνικών αυτών όπως και τις διάφορες έννοιες που τις πλαισιώνουν.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να μπορεί με την εμπέδωση της γνώσης γύρω από τα Σήματα & Συστήματα να διαβάσει με ευκολία τα περισσότερο εξειδικευμένα βιβλία που πραγματεύονται θέματα νέων τεχνολογιών και να αναγνωρίζει την σχετική γνώση και την ορολογία. Λόγω του πλήθους των παραδειγμάτων και εφαρμογών που περιγράφονται και επιλύονται ο σπουδαστής θα αρχίσει να κατανοεί πολλές τεχνικές καθώς και την Φυσική και τα Μαθηματικά των τεχνικών αυτών όπως και τις διάφορες έννοιες που τις πλαισιώνουν.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Παρουσίαση Μαθήματος / Περί Σημάτων Περί Συστημάτων Συνέλιξη Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου Μετασχηματισμός LAPLACE Σήματα και Συστήματα Μετασχηματισμού Ζ Συνάρτηση Μεταφοράς & Μαθηματικά Μοντέλα Συστημάτων Απόκριση Συχνότητας Εξισώσεις Κατάστασης Υλοποίηση Διακριτών Συστημάτων Ανάλυση FOURIER Διακριτός Μετασχηματισμός FOURIER Ταχύς Μετασχηματισμός FOURIER Αναλογοψηφιακή Μετατροπή / Δειγματοληψία Αναλογικών Σημάτων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αναστασία Βελώνη
Τμήμα: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ