Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων


Το μάθημα «Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων» διδάσκετε στα πλάισια του Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας». Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στον έλεγχο ποιότητας φαρμάκων.


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Ορισµοί, νοµοθεσία ελέγχου ποιότητας. Φαρµακοποιίες. Εργαστήρια Ελέγχου Φαρµάκων. Ουσίες Αναφοράς. Χηµικός έλεγχος φαρµακευτικών πρώτων υλών. Έλεγχοι φαρµακευτικών σκευασµάτων: ποσοτικός προσδιορισµός περιεχόµενης δραστικής ουσίας. Φαρµακοτεχνικοί έλεγχοι (αποσάθρωσης, οµοιοµορφίας περιεχοµένου, διαλυτοποίησης στερεών σκευασµάτων, µέγεθος σωµατιδίων κόνεων). Φυσικοί και φυσικοχηµικοί έλεγχοι. Βιολογικοί και µικροβιολογικοί έλεγχοι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μιχαήλ Κουππάρης
Τμήμα: Χημείας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ