Έλεγχος Και Διασφάλιση Ποιότητας – Διαπίστευση


Εισαγωγή - Ορισμοί. Μέθοδοι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται (Fit for Purpose). Βασική στατιστική για Αναλυτική Χημεία. Βαθμονόμηση. 'Ελεγχος καταλληλότητας Αναλυτικού Εξοπλισμού. Επικύρωση Μεθόδων. Αβεβαιότητα μετρήσεων. Ιχνηλασιμότητα. Εσωτερικός 'Ελεγχος Ποιότητας. Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς. Συστήματα Ποιότητας. Διασφάλιση ποιότητας στα Αναλυτικά Εργαστήρια. Διαπίστευση - ISO/IEC 17025. Πιστοποίηση.


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Αναλυτική Χημεία Ενόργανη Ανάλυση I ή II


Περιεχόμενα

Εισαγωγή - Ορισμοί. Μέθοδοι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται (Fit for Purpose). Βασική στατιστική για Αναλυτική Χημεία. Βαθμονόμηση. 'Ελεγχος καταλληλότητας Αναλυτικού Εξοπλισμού. Επικύρωση Μεθόδων. Αβεβαιότητα μετρήσεων. Ιχνηλασιμότητα. Εσωτερικός 'Ελεγχος Ποιότητας. Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς. Συστήματα Ποιότητας. Διασφάλιση ποιότητας στα Αναλυτικά Εργαστήρια. Διαπίστευση - ISO/IEC 17025. Πιστοποίηση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Θωμαϊδης, Μιχαήλ Κουππάρης
Τμήμα: Χημείας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ