Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας


Εισαγωγή στην επιστήμη της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας και αναλυτική περιγραφή των ψυχικών διαταραχών.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της ψυχικής υγείας και των ψυχικών διαταραχών. • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 1. Να περιγράψει βασική έννοια της ψυχικής υγείας και της ψυχικής διαταραχής. 2. Να κατανοήσει τη Νοσηλευτική της Ψυχικής Υγείας. 3. Να εξηγεί τη διαδικασία της Φροντίδας και της θεραπευτικής Σχέσης μέσα από το πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, 4. Να κατανοήσει το Stress και τον τρόπο αντιμετώπισής του μέσα από τη διαδικασία της Νοσηλευτικής Φροντίδας. 5. Να κατανοήσει τη Σχιζοφρένια 6. Να διερευνήσει την Κατάθλιψη. 7. Να αναλύσει τη Μανία. 8. Να κατανοήσει μια ποικιλία διαταραχών άγχους. 9. Να διερευνήσει τη διαταραχή προσωπικότητας και τη νοσηλευτική της αντιμετώπιση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή – Ψυχική Υγεία – Ψυχική Διαταραχή. 2. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Θέματα αυτογνωσίας και θεραπευτικής σχέσης. 3. Φροντίδα και θεραπευτική σχέση στα πλαίσια της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. 4. Στρες και Στρατηγικές Αντιμετώπισης – Νοσηλευτική Φροντίδα. 5. Σχιζοφρένια. 6. Σχιζοφρένια – Ρόλοι και Σχέσεις – Νοσηλευτικές παρεμβάσεις. 7. Σχιζοφρένεια - Διδασκαλία Αυτοφροντίδας. 8. Κατάθλιψη. 9. Κατάθλιψη – Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις. 10. Μανία – Μανιακό Επεισόδιο. 11. Αγχώδεις Διαταραχές - Νοσηλευτική αντιμετώπιση 12. Διαταραχές Προσωπικότητας – Νοσηλευτική Φροντίδα.. 13. Διαταραχές Προσωπικότητας (συνέχεια) Β.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευαγγελία Κωτρότσιου
Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ