Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων


Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού των υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Δίνονται οι βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά των υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων και αναλύονται οι παράμετροι που επιδρούν στο σχεδιασμό. Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος υλοποιείται με τη χρήση λογισμικών πακέτων και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση του AutoCAD και του εξειδικευμένου μεταλλευτικού λογισμικού SURPAC.


Στόχοι Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο του σχεδιασμού υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές έννοιες και όρους που σχετίζονται με το εν λόγω αντικείμενο (κλίση πρανούς, οριακή περιεκτικότατα, σχέση εκμετάλλευσης, κ.λπ.) και εκπαιδεύεται στη χρήση λογισμικών πακέτων για τον ορθολογικό σχεδιασμό μίας εκμετάλλευσης, υπό το πρίσμα της οικονομικότητας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της ασφάλειας των εργασιών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.


Περιεχόμενα

Ορισμοί. Χαρακτηριστικά υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Σχέση αποκάλυψης. Μέθοδοι εφαρμοζόμενες στις βασικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση). Οικονομική επίπτωση κλίσης πρανών. Ευστάθεια πρανών. Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Προγραμματισμός παραγωγής. Ειδικές περιπτώσεις υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων: λιγνιτορυχεία, λατομεία μαρμάρου, εξόρυξη προσχωματικών κοιτασμάτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Παναγιώτου, Μαρία Μενεγάκη
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ