Λατινική Πεζογραφία: Κικέρων


Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού μελετάται η Λατινική πεζογραφία και συγκεκριμένα επιχειρείται η γνωριμία με το έργο του σπουδαιότερου Ρωμαίου ρήτορα και φιλοσοφικού συγγραφέα, του Κικέρωνα.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της Λατινικής πεζογραφίας και συγκεκριμένα του ρητορικού και φιλοσοφικού έργου του Κικέρωνα. • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει ικανοποιητική γνώση της κλασικής λατινικής, ενώ, παράλληλα, θα έχουν μελετήσει το ιστορικο-πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο έζησε ο Κικέρων, και οι βασικές αρχές και τα ιδεώδη του Ρωμαϊκού πολιτισμού.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

A. Εισαγωγή: Εισαγωγικά αναπτύσσονται θέματα όπως: Λατινική Πεζογραφία (είδη, χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι). Κικέρων (η πολιτική σταδιοδρομία του, οι σπουδές του, το συγγραφικό του έργο, η ενασχόληση του Κικέρωνα με τη φιλοσοφία και προσφορά του σ’ αυτήν, ο Κικέρων ως επιστολογράφος, η γλώσσα και το ύφος του). Β. Μελέτη επιλεγμένων κειμένων από τα ρητορικά και φιλοσοφικά έργα του Κικέρωνα: Αναλύονται αντιπροσωπευτικά κείμενα από όλο το έργο του Κικέρωνα. Συγκεκριμένα: (α) από τους ρητορικούς λόγους: In Catilinam I 1-2, 17 και ΙΙΙ 15, Pro Milone 78-80, Pro Archia Poeta 19, 23-24 και Δεύτερος Φιλιππικός 1-2, 11-14, 17, 21-24. (β) από τα φιλοσοφικά έργα De Natura Deorum Ι 6-9, De Amicitia 1-5, 13-14, 20 και De Divinatione ΙΙ 4-5. (γ) από τις ρητορικές πραγματείες Brutus 83-84 και Orator 24-25.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρία Παπαδημητρίου
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ