Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Οι στόχοι αυτού του θεωρητικού μέρους μαθήματος είναι: • Να καταδείξει την σημασία των έγκυρων και έγκαιρων δεδομένων τόσο στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης όσο και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων • Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων που καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες • Να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές αρχές των σχεσιακών βάσεων δεδομένων • Να περιγράψει και να αναλύσει τα στάδια ανάπτυξης μίας βάσης δεδομένων, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για το εγχείρημα αυτό


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να αναπτύσσουν Μοντέλα Οντοτήτων-Συσχετίσεων βασιζόμενοι σε περιγραφές ή/και επιχειρησιακά έγγραφα Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των σχεσιακών βάσεων δεδομένων Να μετατρέπουν Μοντέλα Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε καλά σχεδιασμένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

OXI


Περιεχόμενα

Βασικές Έννοιες, Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική, Μοντέλα Δεδομένων και το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων, Το Σχεσιακό Μοντέλο, Μετατροπή ΜΟΣ σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΧΡΗΣ
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ