Λατινική Πεζογραφία


Το μάθημα περιλαμβάνει: 1. Σύντομη αναφορά στη χρησιμότητα των Λατινικών σπουδών, στην εμφάνιση και τις περιόδους της Λατινικής γραμματείας, με έμφαση στις περιόδους της γραμματείας της αρχαιότητας. 2. Εισαγωγή στη Λατινική πεζογραφία από τις απαρχές (Δωδεκάδελτος, Άππιος Κλαύδιος Καίκος, Χρονικά των Αρχιερέων) μέχρι την εποχή του Κικέρωνα. Εμφάνιση και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των γραμματειακών ειδών της Λατινικής πεζογραφίας. 3. Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ρητορεία. Τα μέρη και είδη του ρητορικού λόγου. Σύντομη επισκόπηση της ρωμαϊκής ρητορικής πριν από τον Κικέρωνα. Την κατάκτηση της ελληνικής ρητορικής και αναλυτικότερη εισαγωγή στο έργο του Κικέρωνα, εστιάζοντας κυρίως στις θεωρητικές ρητορικές του πραγματείες και στους ρητορικούς του λόγους. Σύντομη επισκόπηση της ρητορικής των χρόνων του Αυγούστου και της αυτοκρατορικής εποχής. 4. Γλωσσικό (λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη) και ερμηνευτικό σχολιασμό επιλεγμένων κειμένων από τη ρητορική πραγματεία De Oratore (I, 3-5, 9-20• Ι, 43-45, 191-194, 195-203• ΙΙ, 1-2, 4-8• ΙΙ, 12, 51-52• ΙΙ, 15, 62-64• ΙΙ, 27, 114-117) και από τον ρητορικό λόγο Pro Tito Annio Milone (1-6, 22-31, 47-64, 78-83, 92-105) του Κικέρωνα.


Στόχοι Μαθήματος

1. Εξοικείωση των φοιτητών με βασικά θέματα που αφορούν τη Λατινική πεζογραφία. 2. Εξοικείωση των φοιτητών με το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του Κικέρωνα. 3. Εξοικείωση των φοιτητών με τη Λατινική της κλασικής περιόδου. • Εκγύμναση των φοιτητών στη γραμματική, το συντακτικό, το λεξιλόγιο καθώς και στη μετάφραση κειμένων της Λατινικής της κλασικής περιόδου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

1. Σύντομη αναφορά στη χρησιμότητα των Λατινικών σπουδών. 2. Εισαγωγή στη Λατινική πεζογραφία. 3. Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ρητορεία. 4. Γλωσσικό (λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη) και ερμηνευτικό σχολιασμό επιλεγμένων κειμένων από τη ρητορική πραγματεία De Oratore.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φώτης Πολυμεράκης
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ