Επιχειρηματικότητα - Open Courses


Το μάθημα αναλύει την επιχερηματικότητα από μία δι-επιστημονική σκοπιά και συνδυάζει τη θεωρία με την ιστορία, την εμπειρία. Εστιάζει στην ελληνική περίπτωση και αναλύει την επιχειρηματική δράση σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε προσωπικές μαρτυρίες επιχειρηματιών και σε πρακτικές συμβουλές γαι το πως μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη μία επιχειρηματική ιδέα.


Στόχοι Μαθήματος

Η κατανόηση των βασικών προσεγγίσεων και εργαλείων στη μελέτη του επιχειρείν από θεωρητική, ιστορική, εμπειρική οπτική. Επίσης η εξοικείωση με τις ποικίλες μορφές που μπορεί να πάρει η επιχειρηματικότητα και τη σημασία της ‘παραγωγικής ’ επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη. Προσδικούμε ο/η φοιτητής/ρια να έχει το γνωσιακό υπόβαθρο για παραπέρα εξειδίκευση στο Θέμα της μελέτης της επιχειρηματικότητας η και ενισχυμένες δεξιότητες για την ανάλυψη πρωτοβουλίας ως προς την δημιουργία και εφαρμοφή επιχειρηματικής ιδέας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις οικονομικών πρώτου έτους σπουδών.


Περιεχόμενα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4.ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 5.BUSINESS PLAN 6.ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ   ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ START-UPS 7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση
Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ