Οργάνωση Πληροφοριών – Ταξινόμηση (Θ)


Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους φοιτητές τη σημασία και αναγκαιότητα της αποτύπωσης των βασικών συστατικών της πληροφορίας, μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται η πρόσβαση και η ανάκτησή της. Η αποτύπωση αυτή που άλλοτε ονομάζεται τεκμηρίωση και άλλοτε ευρετηρίαση (από τη συνεπαγόμενη διαδικασία παραγωγής ευρετηρίων) είναι το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος. Εξετάζονται οι μέθοδοι ευρετηρίασης και η παραγωγή των ευρετηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό ευρετηριάσεων από τους πληροφοριακούς οργανισμούς ως αυτόνομα προγράμματα (projects) πληροφοριακών υπηρεσιών και η στόχευσή τους. Αναπτύσσονται οι παράμετροι και οι εφαρμογές που στηρίζουν τη λειτουργία των ψηφιακών συλλογών, μελετώνται τα πρότυπα και παρουσιάζονται αποθετήρια που αποτελούν εφαρμογές ευρετηριάσεων. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας δίνονται οι βασικές αρχές δημιουργίας και κυρίως οργάνωσης ευρετηριάσεων και περιλήψεων. Επιπλέον, το μάθημα εστιάζει στην οργάνωση της γνώσης με την αξιοποίηση των μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης μεταδεδομένων. Η παραγωγή μεταδεδομένων στηρίζεται στη χρήση σχετικών προτύπων και η εφαρμογή τους αντλεί από τις βασικές αρχές της ευρετηρίασης και της σύνθεσης περιλήψεων. Οι αρχές της ευρετηρίασης και της δημιουργίας περιλήψεων αποτελούν κεντρικό αντικείμενο του μαθήματος προκειμένου να γίνει κατανοητή η χρήση και η επέκταση των προτύπων. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν επίσης οι μέθοδοι αποτύπωσης και παραγωγής μεταδεδομένων πληροφοριών ανεξαρτήτως μορφής, (έντυπης και μη, έργων πολιτισμού, τέχνης, κλπ.). Το μάθημα περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικών προφίλ μεταδεδομένων μέσα στο πλαίσιο των προτύπων για την εξυπηρέτηση όλων των ιδιαιτεροτήτων των συλλογών. Εξετάζονται και υλοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές. Μέρος του μαθήματος αποτελεί η "ιστορία των μεταδεδομένων" και η πληροφοριακή τους αξία καθώς και η δεοντολογία παραγωγής και διαχείρισης μεταδεδομένων.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις βάσεις για: την κατανόηση του ρόλου της ευρετηρίασης και της δημιουργίας περιλήψεων στη θεματική πρόσβαση τις τεχνικές και τις διαδικασίες της ευρετηρίασης και της δημιουργίας περιλήψεων με τη χρήση της τεχνολογίας και των προτύπων τις τεχνικές και τις διαδικασίες της αυτοματοποιημένης ευρετηρίασης τις τεχνικές σχεδιασμού και δημιουργίας ευρετηρίων και τη χρήση τους τη δυνατότητα αξιολόγησης των ευρετηρίων και υπηρεσιών ευρετηρίασης / περιλήψεων για συγκεκριμένες μορφές και θέματα τη δυνατότητα δημιουργίας ευρετηρίων και περιλήψεων ιστοσελίδων και την αντίστοιχη διάθεσή τους τη δυνατότητα δόμησης ειδικών θεματικών ευρετηρίων για συγκεκριμένες εφαρμογές (πχ ηλεκτρονικά αποθετήρια, θεματικές πύλες, κλπ)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή (α μέρος) Εισαγωγή (β μέρος) Αρχιτεκτονική της Ευρετηρίασης (α μέρος) Αρχιτεκτονική της Ευρετηρίασης (β μέρος) Αυτοματοποιημένη Ευρετηρίαση Βασικές αρχές ευρετηρίασης (α μέρος) Βασικές αρχές ευρετηρίασης (β μέρος) Περιλήψεις Dublin Core Ευρετήρια Τύποι των Ευρετηρίων Ευρετήρια Βιβλίων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
Τμήμα: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ