Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης


Το μάθημα εστιάζει σε θέματα εκπαίδευσης, κυρίως γεωργικής εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κατάσταση της εξ αποστάσεως στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο.


Στόχοι Μαθήματος

  Το παρόν μάθημα στοχεύει στην καταγραφή και την παρουσίαση εννοιών όπως η δια βίου μάθηση, η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη γεωργία και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζουν στην κατανόηση των εννοιών αυτών και της σπουδαιότητας και σημασίας τους. Αναφορικά με τους μαθησιακούς στόχους, το μάθημα επιχειρεί τη διεξοδική καταγραφή και ανάλυση κυρίως των αντικειμένων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον ελληνικό χώρο αλλά και στον τομέα της γεωργίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να μπορεί να κατανοεί τη σημασία της δια βίου και ανοικτής μάθησης, ιδιαίτερα για το γεωργικό τομέα, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των δράσεων που σχετίζονται με αυτά και κυρίως να είναι σε θέση να εφαρμόζει και να υλοποιεί εξ αποστάσεως προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης.    


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

  Γνώσεις γεωργικής εκπαίδευσης, αγροτικής κοινωνιολογίας, γεωργικών εφαρμογών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.


Περιεχόμενα

 Δια Βίου Επαγγελματική Κατάρτιση Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ηλεκτρονική Μάθηση Φορείς Παροχής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Οργανισμοί Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ευρώπη Η Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα Εκπαίδευση και γεωργικός τομέας Προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη γεωργία Η Επίδραση του Ανθρώπου στο Περιβάλλον Σχολείο και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ