Φυσική Στερεάς Κατάστασης


Εισαγωγή στη κρυσταλλική δομή στερεών, Σκέδαση Bragg, Δυναμική πλέγματος, Διασπορά Φωνονίων, Εισαγωγή στην Ατομική και ηλεκτρονική δομή των στερεών. Πυκνότητα καταστάσεων ηλεκτρονίων, Κλασσικό πρότυπο στερεών, Επέκταση κλασσικού πρότυπου στερών – ημι-κλασσικό πρότυπο στερεών. Σύνδεση ιδιοτήτων των στερεών με τη δομή τους. Βασικές έννοιες επί της κατανομής ηλεκτρονίων και τη σχέση τους με βασικές ιδιότητες στερεών. Θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα στερών. Μέταλλα, μονωτές, ημιαγωγοί.


Στόχοι Μαθήματος

Εκμάθηση: Βασικών Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης, Σύνδεση άλλων μαθημάτων, π.χ. Σύγχρονη Φυσική, Μοριακή Φυσική, Κβαντική Φυσική, Στατιστική Φυσική, κ.λ.π. με τη Στερεά Κατάσταση προκειμένου να προσδιοριστούν βασικές ιδιότητες των στερών. Ερμηνεία βασικών φαινομένων των στερεών και πρόβλεψη των ιδιοτήτων τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χωρίς τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

• Κρυσταλλικά Πλέγματα • Περίθλαση ακτίνων – Χ • Κρυσταλλικές δομές • Δυναμική πλέγματος • Θεωρία ελεύθερου ηλεκτρονίου • Θεωρία ηλεκτρονίων Bloch • Ενεργειακές ζώνες • Απλές μέθοδοι υπολογισμού ηλεκτρονιακών ζωνών • Ενεργός μάζα • Ημιαγωγοί • Φαινόμενα μεταφοράς

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ευαγγελάκης
Τμήμα: Τμήμα Φυσικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ