Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων


Οι στόχοι του μαθήματος είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη λήψη αποφάσεων επενδύσεων κεφαλαίου.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές αρχικά μαθαίνουν βασικές γνώσεις μαθηματικών των συναλλαγών. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το θεωρητικό-οικονομικό υπόβαθρο της αξιολόγησης και μετά τα κριτήρια και τους αλγόριθμους για την ανάλυση των σχετικών προβλημάτων. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται αναφορά σε εφαρμογές στη γεωργία και αναλύονται τα προβλήματα αγοράς και αντικατάστασης εξοπλισμού. Μεγάλο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται σε πρακτική εφαρμογή των γνώσεων για να εμπεδωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί σχετική ευχέρεια στη χρήση λογισμικού για λύση πραγματικών προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ


Περιεχόμενα

Διαχρονική αξία του χρήματος. Απλή κεφαλαιοποίηση, Προεξόφληση Σύνθετη κεφαλαιοποίηση, Πραγματικά επιτόκια. Συνεχής κεφαλαιοποίηση Ράντες βέβαιες, Παρούσες και μέλλουσες αξίες σειρών πληρωμών, Μέλλουσες ράντες, Διηνεκείς ράντες Δάνεια, Απόσβεση δανείων, Συστήματα εξόφλησης Επίλυση Ασκήσεων Υπόδειγμα κατανάλωσης-επένδυσης. Παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης Καθαρή Παρούσα Αξία. Εσωτερικός συντελεστής αποδοτικότητας Εφαρμογές Αξιολόγησης Γεωργικών Επενδύσεων Επίλυση Ασκήσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ