Βρέθηκαν 117 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-

-

other discipline image

open - Δίκτυα Δεδομένων

Σπύρος Παναγιωτάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Πληροφορικής, Άλλο Ίδρυμα

-

other discipline image

Μεθοδολογία Έρευνας

, - - (A-)
, Άλλο Ίδρυμα

natural sciences subject

Γραφικά I

Θεοχάρης Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Άλλο Ίδρυμα

Εισαγωγή, γραφική σωλήνωση εξόδου, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι παράστασης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων, κωνικών τομών, τριγώνων και γενικών πολυγώνων. Aντιταύτιση (antialiasing), RasterOp. Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών, μετασχηματισμοί window σε viewport. Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισμού. Παραμετρικές καμπύλες - καμπύλες Bezier. Συστήματα χρωμάτων, τεχνικές halftoning, dithering.

other discipline image

Αμερικανικοί Θρύλοι

, - - (A+)
, Άλλο Ίδρυμα

other discipline image

Open Διατροφικές Συνήθειες Διατροφική Αγωγή(Θεωρία)

Αντωνία Ψαρουδάκη - Προπτυχιακό - (A+)
Διατροφής και Διαιτολογίας, Άλλο Ίδρυμα

Φιλοσοφία της Διατροφικής Αγωγής Υγείας. Έννοιες και ορισμοί της Υγείας, πρόληψης, Προαγωγή Υγείας και Αγωγή Υγείας. Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας. Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Ηθικά διλήμματα και δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Σχεδιασμός & εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Προσδιορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων, αξιολόγηση προγραμμάτων. Προσέγγιση θεμάτων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες . Ενδεικτικά αναφέρονται: εξαρτησιογόνες ουσίες, Διατροφή, Άσκηση &Υγιεινή διαβίωση, νεοπλάσματα, καρδιολογικά νοσήματα κ.λπ.

other discipline image

Open Διατροφικές Συνήθειες Διατροφική Αγωγή(Θεωρία)

Αντωνία Ψαρουδάκη - Προπτυχιακό - (A+)
Διατροφής και Διαιτολογίας, Άλλο Ίδρυμα

Φιλοσοφία της Διατροφικής Αγωγής Υγείας. Έννοιες και ορισμοί της Υγείας, πρόληψης, Προαγωγή Υγείας και Αγωγή Υγείας. Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας. Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Ηθικά διλήμματα και δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Σχεδιασμός & εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Προσδιορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων, αξιολόγηση προγραμμάτων. Προσέγγιση θεμάτων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες . Ενδεικτικά αναφέρονται: εξαρτησιογόνες ουσίες, Διατροφή, Άσκηση &Υγιεινή διαβίωση, νεοπλάσματα, καρδιολογικά νοσήματα κ.λπ.

other discipline image

Μεθοδολογία Έρευνας

, - - (A-)
, Άλλο Ίδρυμα