Βρέθηκαν 253 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μουσική Ανάλυση

Νικόλαος Μαλιάρας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα ξεκινά από την παραδοχή ότι η μουσική ανάλυση δεν είναι ένα απλό μάθημα, αλλά κλάδος ολόκληρος, ασφαλώς από τους σημαντικότερους της ιστορικής και συστηματικής μουσικολογίας. Επιδιώκεται να αποκτήσει ο φοιτητής όχι μόνο γνώσεις πάνω στα διάφορα συστήματα και τεχνικές που κατά καιρούς προτάθηκαν ή ακολουθήθηκαν, αλλά, κυρίως, τη δυνατότητα και την ευχέρεια να προσεγγίζει μόνος του, αναλυτικά, ένα μουσικό έργο. Για τους παραπάνω λόγους, η πορεία του μαθήματος αναλύεται σε δύο κυρίως μέρη: • Ένα ιστορικό μέρος, όπου παρατίθενται εν περιλήψει, εξηγούνται και σχολιάζονται οι κυριότερες αναλυτικές μέθοδοι από τις αρχές (περί το 1600) μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στο τμήμα όμως αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο να ενημερωθεί ο φοιτητής και για το μουσικό αισθητήριο που επικρατούσε στις κοινωνίες των διαφόρων εποχών, που ήταν καθοριστικό για την πρόσληψη της μουσικής σε κάθε εποχή. • Στο δεύτερο μέρος ο φοιτητής θα βρει πρακτικές συμβουλές για την εφαρμοσμένη ανάλυση και τρόπους να λύσει το δύσκολο πρόβλημα της προσέγγισης του μουσικού έργου. Η εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών της ανάλυσης, αλλά και των πρακτικών τρόπων και τεχνικών, γίνεται πάνω σε κατάλληλα μουσικά παραδείγματα μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα Ι

Νικόλας Τσαφταρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

H κάθε περιοχή αλλά και η κάθε εποχή σηματοδοτούνται από συγκεκριμένα μουσικά ιδιώματα. Ένας από τους παράγοντες διαμόρφωσής τους είναι και τα μουσικά όργανα. Για αυτό το λόγο διερευνώνται διάφορα μουσικά ιδιώματα μέσω της κατασκευής του αντίστοιχου μουσικού οργάνου. Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματώνεται με μαθήματα α) σεμιναριακής μορφής που αφορά την γνωριμία με το συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα και β) εργαστηριακής που αφορά την κατασκευή του μουσικού οργάνου.

English and Digital Literacies

Βασιλική Μητσικοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα ασχολείται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

ELT Methods and Practices

Βασιλική Δενδρινού - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αυτό προϋποθέτει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών». Λαμβάνει υπόψη το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα ελληνικά προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο και τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες εκμάθησης των ξένων γλωσσών γενικότερα, και της αγγλικής ειδικότερα, στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός του στόχος είναι να εξοικειώσει συστηματικά τους/τις φοιτητές/τριες με τις γνωστότερες πρακτικές της διδακτικής της αγγλικής γλώσσας και να τους προσφέρει ευκαιρίες να ασκηθούν σε μεθοδολογίες και τεχνικές που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων για την κατανόηση και παραγωγή γραπτών και προφορικών κειμένων.

Λειτουργική

Γεώργιος Φίλιας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετά την εισαγωγή στο μάθημα (πηγές/μεθοδολογία/σχέσεις με άλλους κλάδους της θεολογικής επιστήμης), το μάθημα αναλύει τη γένεση της χριστιανικής λατρείας, ακολούθως δε μελετά την εξέλιξη και τελική διαμόρφωση των βασικών πτυχών της χριστιανικής Λατρείας, με πρώτη τη Θ. Ευχαριστία και, ακολούθως τα υπόλοιπα Μυστήρια (Βάπτισμα, Χρίσμα, Μετάνοια, Γάμο, Ιερωσύνη και Ευχέλαιο). Παρόμοια μελέτη προβλέπεται για σημαντικές επιμέρους ακολουθίες (Εσπερινός/Όρθρος/ Ακολουθίες του νυχθημέρου/Επικήδειος ακολουθία/Ακολουθία της μοναστικής κουράς). Η ύλη του μαθήματος ολοκληρώνεται με την αναφορά σε θέματα Θεολογίας της Λατρείας και Εορτολογίας, καθώς και σε επιμέρους τελετουργικά θέματα.

natural sciences subject

Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών και Διδακτική Πράξη

Δέσποινα Πόταρη - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα θα εστιάσει σε ερευνητικά αποτελέσματα του χώρου της Διδακτικής των Μαθηματικών και στη σημασία αυτών των αποτελεσμάτων αυτών στην διδακτική πράξη. Θα περιλαμβάνει Α) Μια εισαγωγή στην πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στην έρευνα και στην πρακτική καθώς και σε τρόπους μέσα από τους οποίους προσπαθεί να αξιοποιηθεί η έρευνα στην πράξη Β) Μελέτη και συζήτηση ερευνητικών θεμάτων που αφορούν θέματα μάθησης σε συγκεκριμένες μαθηματικές περιοχές (π.χ γεωμετρία, άλγεβρα, ανάλυση, απόδειξη) Γ) Μελέτη και συζήτηση ερευνητικών θεμάτων που αναφέρονται στη διδασκαλία των μαθηματικών (π.χ δραστηριότητες, παραδείγματα, αλληλεπίδραση, περιβάλλοντα μάθησης) Δ) Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα

natural sciences subject

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Σοφοκλής Μερκουράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η έννοια της τοπολογίας αποτελεί μία γενίκευση, κατά ουσιαστικό τρόπο, της έννοιας του μετρικού χώρου και δημιουργεί μία εξαιρετικά πλουσιότερη κλάση, αυτή των τοπολογικών χώρων. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι ορισμοί των εννοιών και μερικά βασικά παραδείγματα τοπολογικών χώρων. Επίσης, εισάγονται οι έννοιες της βάσης και της υποβάσης μίας τοπολογίας καθώς και αυτές του εσωτερικού και της κλειστότητας ενός συνόλου. Στη δεύτερη ενότητα η προσοχή μας μεταφέρεται από τις ολικές έννοιες, στη συμπεριφορά της τοπολογίας κοντά σε κάθε σημείο του χώρου. Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται κατά πόσο η έννοια της ακολουθίας είναι ικανή για το χαρακτηρισμό της κλειστότητας ενός συνόλου ή της συνέχειας μίας συνάρτησης, στην ευρύτερη κλάση των τοπολογικών χώρων. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφονται μέθοδοι κατασκευής νέων τοπολογικών χώρων από ήδη υπάρχοντες. Στην πέμπτη ενότητα εξετάζεται μία σειρά από συνθήκες, οι οποίες καθιστούν την τοπολογία ενός χώρου ευνοϊκή ως προς τη διαχωριστικότητα του χώρου. Στην έκτη ενότητα διερευνώνται οι συνθήκες για την περιγραφή ενός τοπολογικού χώρου, υπό μία έννοια πυκνότητας, με σκοπό την εύρεση συνθηκών που θα πρέπει να ικανοποιεί ένας τοπολογικός χώρος για να είναι μετρικοποιήσιμος. Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζονται τα δύο βασικά θεωρήματα που αφορούν τους μετρικοποιήσιμους τοπολογικούς χώρους. Στην όγδοη ενότητα μελετάται η έννοια της συνεκτικότητας ενός τοπολογικού χώρου ενώ, τέλος, στην ένατη ενότητα ορίζεται η έννοια του συμπαγούς τοπολογικού χώρου και αποδεικνύεται το θέωρημα Tychonoff για το γινόμενο συμπαγών τοπολογικών χώρων.

natural sciences subject

Εισαγωγή στην Κυματική

Κωνσταντίνος Ευταξίας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσεγγίζονται διαδοχικά οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Η έννοια του κύματος, Κυματική εξίσωση – Διαφορική εξίσωση κύματος, Διάδοση εγκάρσιας διαταραχής σε χορδή, Ενέργεια – ορμή κύματος, Τίτλος Ενότητας, Εμπέδηση, Ομαδική ταχύτητα, Στάσιμο κύμα, Διέγερση χορδής πακτωμένης στα δύο άκρα της, Διέγερση χορδής που είναι πακτωμένη στο ένα άκρο της και διεγείρεται στο άλλο άκρο.

History of twentieth-century, Historiography.

Αντώνης Λιάκος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-

natural sciences subject

Μοριακή Κβαντική Χημεία

Αριστείδης Μαυρίδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προχωρημένη Κβαντική Μηχανική