Βρέθηκαν 81 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ευτυχία Καλλίνικου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγή στην Ποσοτική Αναλυτική Χημεία. Διαλύματα. Xημικές αντιδράσεις. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Ταχύτητα αντίδρασης. Χημική ισορροπία (Αρχή Le Chatelier. Σταθερά χημικής ισορροπίας). Ετερογενής χημική ισορροπία. Γινόμενο διαλυτότητας. Σταθμική ανάλυση. pH. Ρυθμιστικά διαλύματα. Ογκομετρική ανάλυση (θεωρητικές αρχές, προϋποθέσεις ογκομετρικής ανάλυσης, ταξινόμηση των ογκομετρικών μεθόδων, ισοδύναμο σημείο, εξουδετέρωση, καμπύλες ογκομέτρησης, σφάλματα μετρήσεων, σημαντικά ψηφία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, t-test. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία). Ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής. Ογκομετρήσεις συμλοκομετρίας. Εργαστηριακό μέρος μαθήματος 1. Σταθμική ανάλυση, Προσδιορισμός υγρασίας στερεού υλικού (χρήση ζυγού, ξηραντήρα). 2. Οξυμετρία (παρασκευή – τιτλοδότηση πρότυπου διαλύματος, χρήση σιφωνίων – προχοΐδας). 3. Αλκαλιμετρία (προσδιορισμός περιεκτικότητας στερεού δείγματος, αραίωση διαλυμάτων). 4. Πεχαμετρικός προσδιορισμός φωσφορικού οξέος (ογκομέτρηση με πεχάμετρο, καμπύλες διάστασης πολυπρωτικών οξέων). 5. Ρυθμιστικά διαλύματα (παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος, υπολογισμός ρυθμιστικής ικανότητας). 6. Oγκομετρήσεις οξειδοαναγωγής (προσδιορισμός θειωδών αλάτων). 7. Ιωδιομετρία (έμμεση ογκομέτρηση – λευκός προσδιορισμός). 8. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία - προσδιορισμός χλωριούχων με τη μέθοδο Mohr). 9. Ογκομέτρηση συμπλοκομετρίας (προσδιορισμός σκληρότητας πόσιμου νερού). 10. Προσδιορισμός χωριστά των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου.

other discipline image

OIKONOMIKH KAI OΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ

Ανδρέας Βιτωράτος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης. Είδη επιχειρήσεων. Η επιχείρηση και το περιβάλλον. Οι λειτουργίες των επιχειρήσεων. Οργανωτικά σχήματα διοίκησης. Διοίκηση προσωπικού. Τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης. Διοίκηση παραγωγής. Το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης. Οικονομική ανάλυση, ανάλυση κόστους οφέλους, οικονομική αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα μεταποιητικής μονάδας. Αξιολόγηση επενδύσεων.

other discipline image

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ανδρέας Βιτωράτος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης. Είδη επιχειρήσεων. Η επιχείρηση και το περιβάλλον. Οι λειτουργίες των επιχειρήσεων. Οργανωτικά σχήματα διοίκησης. Διοίκηση προσωπικού. Τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης. Διοίκηση παραγωγής. Το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης. Οικονομική ανάλυση, ανάλυση κόστους οφέλους, οικονομική αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα μεταποιητικής μονάδας. Αξιολόγηση επενδύσεων.

other discipline image

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ανδρέας Βιτωράτος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Μορφές και ρεύµατα στη γεωργία. Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας και η επίδρασή της στο οικοσύστηµα. ∆οµή και δραστηριότητες διεθνών οργανώσεων και επιτροπών. Ανάλυση Κοινοτικής νοµοθεσίας για την Βιολογική Γεωργία. Οργάνωση και λειτουργία φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. ∆ιαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών και φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Οργάνωση βιοκαλλιεργητών. Συσκευασία, προβολή και προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

other discipline image

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Αθανάσιος Κακαρούντας - Προπτυχιακό - (A-)
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το μάθημα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ). Αποτελεί μια επισκόπηση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια ΠΣ σε επίπεδο Διαχείρισης Πληροφορίας, αλλά και σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου η ανάγκη για την ύπαρξη μέτρων ασφάλειας επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης τους άμεσα.

other discipline image

Διδακτική Πληροφορικής

Αθανάσιος Κακαρούντας - Προπτυχιακό - (A-)
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Σκοπός μαθήματος Να αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητα κατανόησης της θεωρίας για τη γνώση και τη μάθηση καθώς και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους στον χώρο της Πληροφορικής, όπως επίσης και να εφαρμόζει τα παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

other discipline image

Δομημένος Προγραμματισμός

Αθανάσιος Κακαρούντας - Προπτυχιακό - (A-)
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Bασικές έννοιες συστημάτων λογισμικού. Αρχές δομημένου προγραμματισμού. Μεταγλώττιση και εκτέλεση προγράμματος. Συντακτικό και σημασιολογία. Στοιχειώδεις τύποι δεδομένων. Γλώσσα προγραμματισμού. Εκφράσεις. Διαδικασίες (υποπρογράμματα και συναρτήσεις). Εμβέλεια προσδιοριστών. Πέρασμα παραμέτρων. Πίνακες (Arrays). Αναζήτηση, ταξινόμηση, παρεμβολή, σύζευξη, ενημέρωση αρχείων. Επίπεδα ελέγχου. Εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού.

other discipline image

Ειδικά Θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων

Αντώνιος Μανιάτης - Προπτυχιακό - (A-)
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Purpose and Objectives of the course To familiarize students with the fundamental principles of the administrative action (Laws Rolland) To learn forms of alternative contracting out concessions and Public Private Partnerships (PPPs) To learn about the crime of piracy and ways to deal with it and new forms of enterprise storage with armed guards

other discipline image

Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου

Φίλιππος Θεοχαρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το μάθημα συνιστά ειδικό επιστημονικό και εργαστηριακό πεδίο κατεύθυνσης που πραγματεύεται τις βασικές μεθόδους σύνθεσης ήχου σε συνθετητές και τη χρήση τους στη μουσική, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται γνωριμία με τις έννοιες της ψηφιακής παραγωγής/σύνθεσης του ήχου, καθώς και την πρακτική τους μέσα από εμπορικά πακέτα λογισμικού. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται η πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τα παραπάνω, μέσα από τη χρήση και την υλοποίηση εφαρμογών σε η/υ για την ολοκλήρωση μιας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων σε ατομικό επίπεδο.

other discipline image

Μικροβιολογία Τροφίμων

Ευφημία Ηρειώτου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

- Παθογόνα βακτήρια, ιοί και πρωτόζωα που μολύνουν τον άνθρωπο μέσω τροφίμων και νερού. - Τρόποι μολύνσεως τροφίμων. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. - Μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται από τη Βιομηχανία Τροφίμων. - Απαρίθμηση μικροβιακού πληθυσμού στα τρόφιμα (εκλεκτικά υποστρώματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανίχνευσης ορισμένων βακτηρίων. - Σχέση Μικροβιολογίας Τροφίμων με την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης τροφίμων. - Ένζυμα παραγόμενα σε βιομηχανική κλίμακα από μικρόβια. - Τροφικές δηλητηριάσεις και τροφικές λοιμώξεις.