Βρέθηκαν 202 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Βιομηχανική Ρύπανση Επ. - Βιντεομάθημα

Απόστολος Βλυσίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ανάλυση των βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας με σκοπό την κατανόηση προέλευσης των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων τους καθώς και της απορριπτόμενης θερμότητας στο περιβάλλον. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αποβλήτων. Δόκιμες και βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων που έχουν εφαρμοστεί για κάθε κλάδο βιομηχανίας.

engineering subject

Ηλεκτρονική ΙΙ - Βιντεομάθημα

Ιωάννης Παπανάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσορίσατε στο μάθημα "Ηλεκτρονική ΙΙ - Βιντεομάθημα".Το μάθημα περιλαμβάνει μία σύντομη εισαγωγή στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων VLSI καθώς και πρακτική θεώρηση των τεχνικών πόλωσης και θερμικής σταθεροποίησης τόσο των διακριτών όσο και των ολοκληρωμένων διπολικών τρανζίστορς. Ακολουθεί η ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων πόλωσης και ενίσχυσης με JFETs και MOSFETs τόσο σε διακριτή όσο και σε ολοκληρωμένη μορφή. Μελετώνται επίσης ενισχυτές ισχύος σε τάξη Α, ΑΒ, συμπληρωματικής συμμετρίας κλπ. Παράλληλα οι φοιτητές εξοικειώνονται στην χρήση του περιβάλλοντος του ORCAD το οποίο τους έχει δοθεί από το προηγούμενο εξάμηνο. Η παράδοση εργασίας που δίδεται στους σπουδαστές προσμετράται στην βαθμολογία του Ιουνίου μόνον.

natural sciences subject

Στατιστική Φυσική

Γεώργιος Βαρελογιάννης - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Στατιστική φυσική είναι ο κλάδος της φυσικής που χρησιμοποιεί τις μεθόδους της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής , και διάφορα μαθηματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών και προσεγγίσεων, στην επίλυση φυσικών προβλημάτων. Μπορεί να περιγράψει πολλά προβλήματα τα οποία έχουν εγγενώς στοχαστική φύση. Οι εφαρμογές της περιλαμβάνουν πολλά προβλήματα στους τομείς της φυσικής , της βιολογίας , της χημείας , της νευρολογίας.

natural sciences subject

Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Νικόλαος Λαγαρός - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Επιχειρησιακή Έρευνα (ΕΕ) αποτελεί έναν διεπιστημονικό κλάδο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, μαθηματικών μοντέλων, και μαθηματικής βελτιστοποίησης ώστε να προκύψουν βελτιστοποιημένες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα λήψης αποφάσεων. Αντικείμενο της ΕΕ αποτελεί ο καθορισμός του μέγιστου (της απόδοσης ή του κέρδους) ή του ελαχίστου (της απώλειας, του ρίσκου, του κόστους) σε προβλήματα πολλών επιστημονικών κλάδων. Η έννοια της βελτιστοποίησης έχει πολλές εφαρμογές σε όλους τους κλάδους των μηχανικών. Η εύρεση βέλτιστης διαδρομής, ο βέλτιστος σχεδιασμός κατασκευών, η βέλτιστη χωροθέτηση φραγμάτων, ο σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η οργάνωση εργοταξίων και ο χρονικός προγραμματισμός, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics, αποτελούν λίγα μόνο παραδείγματα από τα προβλήματα στα οποία οι τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας έχουν ευρύτατη εφαρμογή. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τόσο οι βασικές αρχές της Επιχειρησιακής Έρευνας όσο και της Βελτιστοποίησης για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό.

other discipline image

Πετροχημική Βιομηχανία

Εμμανουήλ Κούκιος, Δημήτριος Καρώνης - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Πετροχημική Βιομηχανία αποτελεί την “καρδιά” της σύγχρονης Οργανικής Βιομηχανίας, καθώς εκεί παράγονται οι βασικές πρώτες ύλες αλλά και τα απαιτούμενα χημικά μέσα για την παραγωγή των Οργανικών Βιομηχανικών Προϊόντων. Ταυτόχρονα, πρόκειται για κλάδο που δέχεται σήμερα αυξανόμενη κριτική για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους, η οποία και δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί στην εκπαιδευτική προετοιμασία των νέων Χημικών Μηχανικών.

engineering subject

Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία

Φραγκίσκος Κολίσης, Ευάγγελος Τόπακας - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πώς αλλάζουν οι κυτταρικές πληροφορίες, μελέτη βιοδιεργασιών χρήσης καλλιεργειών ζωϊκών κυττάρων, μελέτη βιοδιεργασιών χρήσης καλλιεργειών φυτικών κυττάρων, χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών, ιατρικές εφαρμογές της Μηχανικής των Βιοδιεργασιών, παραδοσιακές Βιομηχανικές διεργασίες

natural sciences subject

Περιβαλλοντική Επιστήμη

Αικατερίνη Χαραλάμπους, Μαρία Λοϊζίδου, Ιωάννης Ζιώμας - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μάθημα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο της Σχολής των Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με την επιστημονική εξέταση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και των περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθρωπογενείς κυρίως αιτίες. Παράλληλα επιδιώκει να γίνει μια σφαιρική αλλά και εμπεριστατωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που υφίστανται σήμερα.

engineering subject

Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών

Εμμανουήλ Κούκιος - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μάθημα "Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών" απευθύνεται σε φοιτητές εμβάθυνσης και αποσκοπεί στην αξιοποίηση βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης σε υπάρχουσες ή νέες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής. Έμφαση δίνεται επίσης στους περιορισμούς αλλά και στις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση των βιολογικών πρώτων υλών, καθώς και στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών. Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις, που περιλαμβάνονται στο μάθημα, επιχειρούν να δώσουν στους Φοιτητές της Εμβάθυνσης των Οργανικών Βιομηχανιών, λίγο πριν αυτοί αποφοιτήσουν και ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μια καλή «γεύση» από το ευρύτατο φάσμα των βιομηχανικών και ευρύτερα των παραγωγικών εφαρμογών των βιολογικών πόρων και των βιοσυστημάτων τους στη σημερινή Ελλάδα και το σύγχρονο Κόσμο. Έτσι, περιλαμβάνονται στο μάθημα ασκήσεις που αφορούν θέματα των ακόλουθων τομέων της Βιο-Οικονομίας και της Βιο-Κοινωνίας.

other discipline image

Δυναμική Μηχανών Ι

Ιωάννης Αντωνιάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μάθημα της "Δυναμικής Μηχανών Ι" είναι μια εισαγωγή στην μοντελοποίηση και ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς μηχανών, δηλαδή συστημάτων που περιέχουν μηχανικά (κυρίως) αλλά και ηλεκτρικά, πνευματικά, και θερμικά υποσυστήματα.

engineering subject

Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Γιάννης, Γιώργος Καλογήρου, Μαυρωτάς - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόκειται για ένα νέο συνθετικό, σπονδυλωτό μάθημα με κεντρικό άξονα την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου έργου που θα συνδυάζει την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα και θα αποβλέπει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλο τον κύκλο από τη γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας- που θα βασίζεται στην αξιοποίηση μιας ευκαιρίας-, τη μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση βιωσιμότητας και τη σύσταση της επιχειρηματικής μονάδας έως την πρώτη φάση υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή το επιχειρηματικό σχέδιο.