Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ηλεκτρολογικά Υλικά

Γεώργιος Λιτσαρδάκης - Προπτυχιακό - (A)
Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή της δομής των υλικών. Μηχανικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών. Παρουσίαση των βασικών κατηγοριών υλικών : μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή.

humanities and arts subject

Γεωργική Εκπαίδευση

Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού - Προπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστορική εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στοιχεία παιδαγωγικής. Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά συστήματα. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διδακτική και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμμετοχή εκπαιδευομένων. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων. Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Αγροτική Οικιακή Οικονομία.

humanities and arts subject

Ιστορία της Μετάφρασης

Ελένη Κασάπη - Προπτυχιακό - (A+)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

To πρόγραμμα προσφέρει ένα Πανόραμα διαδραστικών μελετών σε θέματα ιστορίας της μετάφρασης από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Μεταμοντερνισμό στην μετάφραση. Σκοπός είναι να προετοιμαστούν οι φοιτητές να σκέφτονται κριτικά τις μεταφραστικές παραδόσεις σε σχέση με πρώιμη θεωρητική μεταφραστική σκέψη. Το σύγγραμμα που χρησιμοποιούμε αγοράστηκε από το Τμήμα Αγγλικής και μοιράζεται δωρεάν στους φοιτητές.Παράλληλα αναγνώσματα για την απόκτηση της ειδικής γλώσσας ιστορίας μεταφράσεων και στην Ελληνική.

humanities and arts subject

Γαλλική Λογοτεχνία Ι: Ποίηση

Ευγενία-Χριστίνα Γραμματικοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική ποιητική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική ανασκόπηση της γαλλικής ποιητικής παραγωγής και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: εξέλιξη και μετατροπές του είδους, ρεύματα και σχολές, ποιητικοί κώδικες όπως μορφή, στίχος, ρυθμός, εικόνες κλπ. Παράλληλα μελετώνται αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων της κάθε εποχής.

humanities and arts subject

Ιστορία της αρχιτεκτονικής των στυλ

Ιάκωβος Ποταμιάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μια εισαγωγή στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα από βασικές περιόδους και κινήματα από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή. Έμφαση δίνεται στις κύριες αιτίες δημιουργίας των ιστορικών στυλ, τις βασικές θεωρητικές θέσεις τους και τα ιδιαίτερα οπτικά και χωρικά χαρακτηριστικά τους. Ο φοιτητής αξιολογείται τόσο από επί μέρους ασκήσεις όσο και από τελική εξέταση. Και οι δυο τρόποι αξιολόγησης στοχεύουν στην κατανόηση βασικών ιδεών και ουσιαστικών χαρακτηριστικών που θα τους φανούν χρήσιμα στην άσκηση της τέχνης τους, είτε αυτή είναι θεωρητική είτε συνθετική.

natural sciences subject

Διδακτική της Πληροφορικής

Σταύρος Δημητριάδης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδασκαλία της Πληροφορικής (γιατί και πώς διδάσκουμε τη Χρήση των ΤΠΕ και τα Θέματα Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια & Επαγγελματική Εκπαίδευση) Διδακτική της Πληροφορικής (ποιες οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, ποιες ειδικές διδακτικές μεθόδους εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ποιες σύγχρονες τεχνολογίες και διδακτικές μεθόδους εφαρμόζουμε στη διδακτική Πληροφορικής, τι είναι η "Υπολογιστική Σκέψη" (Computational Thinking) και γιατί έχει γενικότερη αξία στην εκπαίδευση) Το μάθημα σας βάζει στη θέση του Εκπαιδευτικού Πληροφορικής Δεξιότητες Εκπαιδευτικού Πληροφορικής (οργάνωση διδασκαλίας Πληροφορικής στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, βασικές γνώσεις γενικής διδακτικής, ειδική διδακτική, τεχνικές διδασκαλίας, εκμάθηση/αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων, εξοικείωση με αυθεντικά σχολικά περιβάλλοντα, πρακτική άσκηση & διδασκαλίες σε σχολεία)

social sciences  subject

Travel journalism, communication and social media

Φανή Γαλατσοπούλου, Κλειώ Κεντερελίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

The course explores Travel as a constituent of the journalistic and communication process of public information, knowledge and engagement and as a civic awareness and social development issue. It focuses on the broadcast and print travel journalism and examines the travel communication strategies that incorporate social media. This course is ideal for those who wish to acquire knowledge of journalism and communication applied to travel. Whether you are setting out to become a professional travel journalist and communicator, or a casual travel blogger — or even if you are simply interested in enjoying writing, you are curious and interested in exploring new places and cultures and you like sharing your experiences with the use of the social media, you belong to our active travel community formed through this course where participants interact via a dynamic and comprehensive experience in the field of travel journalism and communication while networking. Going beyond the standard travel journalistic writing class, the course combines a robust curriculum with the praxis of applied workshops, field visits and research, experiential exercises and authentic experiences. In this way, participants discover locations and destinations (e.g. Thessaloniki/Greece), explore their culture, history, everyday life and are invited to communicate their pragmatic knowledge and empirical involvement and engagement by recording their real travel experiences, file their personal true stories and testimonials from the place, and by presenting their authentic experience in audiovisual travel journalistic and communicative articulations and sharing them publicly online.

agricultural sciences subject

Βιομετρία

Γεώργιος Μενεξές - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στη Βιομετρία. Μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Γεωργικός πειραματισμός και εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα-υποδείγματα (general/mixed). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων απλών πειραματικών σχεδιασμών (Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square Design, Balanced Lattice Design). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων παραγοντικών πειραμάτων με παραγοντική ή/και ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων. Ανάλυση δεδομένων από πειράματα που περιλαμβάνουν ομάδες με υποομάδες (split plot designs) και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures designs). Ανάλυση πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο. Πολλαπλή γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στην πολυδιάστατη – πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες, ανάλυση διγραφημμάτων (biplots) και διακρίνουσα ανάλυση. Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Έλεγχοι συνάφειας. Εισαγωγή στην παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. Ανάλυση βιολογικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

humanities and arts subject

Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Το παράδειγμα των σχολείων της Θεσσαλονίκης

Βασίλειος Φούκας - Προπτυχιακό - (A-)
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν την Τοπική Ιστορία, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο (θεωρητικές παραδοχές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καθιέρωση και εξέλιξη) όσο και σε επίπεδο εφαρμογών (διδακτική, εφαρμογές σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες). Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες: Α΄ ενότητα. Θεωρητικό πλαίσιο: Η Τοπική Ιστορία – Ιστορική Επισκόπηση: α) Αντικείμενο μελέτης, εμφάνιση ενδιαφέροντος και εξέλιξη. β) Η Τοπική Ιστορία ως επιστήμη: Προβλήματα αποδοχής, επιστημολογικά προβλήματα – προσεγγίσεις. γ) Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα μελέτης της Τοπικής Ιστορίας. δ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο εξωτερικό. ε) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. στ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. ζ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. η) Η Τοπική Ιστορία σήμερα: Ορισμός – αντικείμενο (τόπος και άνθρωποι). Β΄ ενότητα. Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας. Γ΄ ενότητα: Θέματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας: Το ‘παράδειγμα’ των σχολείων της Θεσσαλονίκης – Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης: - η Τοπική Ιστορία στην εκπαίδευση, - ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης: μεθοδολογικά ζητήματα, δεδομένα ερευνών, αναζήτηση πηγών - σχολιασμός πηγών. Δ΄ ενότητα. Επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς και Ιστορικά Αρχεία: Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε ‘παραδείγματα’ από την Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα επισκεφτούν φορείς της Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν ιστορικό υλικό (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Εβραϊκό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Μουσείο Λευκού Πύργου, Ελληνικό Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα παρουσιάσουν πρωτόκολλο από την επίσκεψή τους. Ε΄ ενότητα. Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες. Μικρής κλίμακας έρευνα (project) από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και σχεδιασμός επί χάρτου μίας διδακτικής ενότητας, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους αναφορικά με την Τοπική Ιστορία.

social sciences  subject

Λειτουργία και δραστηριότητες κατασκηνώσεων

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές διδάσκονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας μιας κατασκήνωσης και στις δραστηριότητες που εκτελούνται από τα στελέχη των κατασκηνώσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν με επιτυχία να εργαστούν στο χώρο αυτό.