Βρέθηκαν 84 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Υπολογιστική Μηχανική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανική, με έμφαση στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αριθμητικές μέθοδοι σε κατασκευές. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (συνθήκες ισορροπίας, συμβιβαστού, νόμος υλικού, γεωμετρική διακριτοποίηση, μητρώα δυσκαμψίας και μάζας, σύνθεση στοιχείων, ολικά μητρώα, σχηματισμός και επίλυση, μετεπεξεργασία δεδομένων). Σύντομη θεωρητική εισαγωγή (αρχή δυνατών έργων κ.λπ.), παραδείγματα γραμμικής στατικής ανάλυσης (ράβδος, δοκός, δίσκος επίπεδης έντασης). Συναφή προβλήματα.

engineering subject

Δυναμική, ταλαντώσεις και έλεγχος κατασκευών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Προσομοίωση και αριθμητική επίλυση προβλημάτων δυναμικής και ταλαντώσεων για κατασκευές μηχανικού, με εισαγωγή στον σχεδιασμό και έλεγχο δυναμικών συστημάτων. Γραμμικός μονοβάθμιος ταλαντωτής (ελεύθερη απόκριση, ιδιοσυχνότητα, απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση). Διακριτοί πολυβάθμιοι ταλαντωτές (προσομοίωση, ιδιομορφές,ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφική ανάλυση). Αναλυτική δυναμική (κινηματικοί περιορισμοί, αρχή δυνατών έργων, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton). Συνεχή μέσα.

engineering subject

Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό υπαίθριων εκμεταλλεύσεων διακοσμητικών πετρωμάτων (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.) περιλαμβάνει και εξηγεί όλα τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται από την ανάπτυξη μέχρι και την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων αυτών. Περιγράφει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία, εξόρυξη και μεταφορά των υλικών καθώς και την αρχή λειτουργιάς αυτών. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα βασικά στοιχεία έρευνας, σχεδιασμού και προγραμματισμού υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, υπαίθριες εκμεταλλεύσεις διακοσμητικών πετρωμάτων (εξόρυξη με διάτρηση/συρματοκοπή, με αλυσοπρίονο και με ήπιες ανατινάξεις και συνδυασμούς), μηχανική και τον εξοπλισμό της διάτρησης (κρουστικοπεριστροφική και περιστροφική), σχεδιασμός δικτύων πεπιεσµένου αέρα, μέθοδοι ασυνεχούς εξόρυξης και μεταφοράς στα τεχνικά έργα, λειτουργική ανάλυση εξοπλισµού φόρτωσης και μεταφοράς, μηχανική των υπαίθριων εκσκαφών, επιλογή του εξοπλισµού, τεχνικοοικονοµική ανάλυση τεχνικών έργων, ανάλυση απόδοσης εκσκαφέων. Το μάθημα περιλαμβάνει μία εξαμηνιαία εργαστηριακή άσκηση με τα βασικά στοιχεία μιας μελέτης για υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου

engineering subject

Εφαρμογή έξυπνων διατάξεων και υλικών σε χωρικά στοιχεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τεχνικές και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διατάξεων οι οποίες προσαρμοζόμενες στο χώρο είναι ικανές να του προσδώσουν συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά.

engineering subject

Δυναμική των Κατασκευών

Παναγιώτης Κολιόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην φύση των δυναμικών φορτίων και ανάπτυξη των εννοιών της εσωτερικής και γεωμετρικής απόσβεσης. Επίλυση δυναμικών προβλημάτων με αναλυτικές και προσεγγιστικές μεθόδους. Σεισμική φασματική ανάλυση κατασκευών.

engineering subject

Θεμελιώσεις

Εμμανουήλ Κίρτας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕ), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιγράφεται η μελέτη και ανάλυση διαφόρων τύπων θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων (επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα) και γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διαστασιολόγησης, όπλισης και κατασκευαστικής τους διαμόρφωσης. Στόχος της διδασκαλίας είναι η κατανόηση των θεωρητικών αρχών σε θέματα Θεμελιώσεων και Αντιστηρίξεων και η δυνατότητα υπολογιστικής αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων σε κλασσικές εφαρμογές Θεμελιώσεων.

engineering subject

Εδαφομηχανική

Εμμανουήλ Κίρτας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕ), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το μάθημα περιγράφει τις βασικές αρχές της Εδαφομηχανικής προσαρμοσμένες στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. Αναπτύσσονται μια σειρά από μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό βασικών στοιχείων που αφορούν το έδαφος και τη θεμελίωση των κατασκευών, και πιο συγκεκριμένα τον προσδιορισμό των τάσεων στο έδαφος λόγω του ιδίου βάρους και των επιφορτίσεων, υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους και του επιτρεπόμενου φορτίου θεμελίου, προσδιορισμό των καθιζήσεων επιφανειακών θεμελίων και υπολογισμό των εδαφικών ωθήσεων και τοίχων αντιστήριξης.

engineering subject

Συνταξη Τεχνικών Κειμένων

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Γεωπληροφορικής TE), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Στόχος: είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη τεχνικών κειμένων, η εξοικείωσή τους με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται και τη φιλοσοφία που διέπει τα τεχνικά κείμενα και η εκμάθηση των τεχνικών συγγραφής, επικοινωνίας και τεκμηρίωσης. Tα θέματα που εκτίθενται στο μάθημα περιλαμβάνουν Επεξεργασία κειμένου σε κειμενογράφο (μεγέθη σελίδων, διαστήματα, τρόποι παραγωγής έντυπου και ψηφιακού υλικού), Δομή και σύνθεση μια επιστημονικής εργασίας (οργάνωση και περιεχόμενο), Συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου μιας επιστημονικής εργασίας, Ερευνητική/ες μεθοδολογία/ες ανά γνωστικό πεδίο έρευνας, Βιβλιογραφικές παραπομπές, Χρονοδιάγραμμα συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, Τεκμηρίωση και συμπεράσματα - Διατύπωση προτάσεων. Προφορικές παρουσιάσεις - Στόχοι, τεχνικές, μέσα.

engineering subject

Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Γεωπληροφορικής TE), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Έδαφος, υπέδαφος, εδαφογένεση, κατανομή εδάφους. Φυσικές ιδιότητες εδαφών. Οργανική ουσία του εδάφους. Ορυκτά της αργίλου, επίδραση επι του εδάφους. Αναφορά στις χημικές ιδιότητες του εδάφους. Χαρακτηρισμός εδαφών. Αναφορά στις έννοιες έκπλυση, διαπήλωση, υποβάθμιση, εμπλουτισμός. Αμερικάνικο σύστημα ταξινόμησησς εδαφών. Χαρακτηριστικά σύμβολα. Δημιουργία-σύσταση και εξέλιξη της Γής. Θεωρία των Λιθοσφαιρικών πλακών. Ορυκτά. Μέθοδοι αναγνώρισης. Πετρογεννετικά ορυκτά. Πετρώματα-κατηγορίες. Στρωματογραφία, θεμελιώδεις έννοιες. Απεικονίσεις επι χαρτών. Γεωμορφολογία, αποσάθρωση, διάβρωση, καρστικά φαινόμενα.

engineering subject

Κόστος & Προϋπολογισμός Κατασκευών

Ιωάννης Λιαλιαμπής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕ), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Κατανόηση του τρόπου επιμετρήσεων των διαφόρων τεχνικών έργων και της μεθόδου κοστολόγησής τους. Μέθοδοι συμβατικής προκοστολόγησης τεχνικών έργων και πραγματοποιούμε νο κόστος. Προϋπολογισμός δαπανών και αναμενόνενο κέρδος. Συμβατικός προϋπολογισμός τεχνικών έργων. Δημόσια -Ιδιωτικά έργα.