Βρέθηκαν 73 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εισαγωγή στη Σενκεριανή Ανάλυση

Πέτρος Βούβαρης - Προπτυχιακό - (A+)
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές μιας από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης της τονικής μουσικής, όπως αυτή εξελίχθηκε από την αρχική της θεμελίωση στο πλαίσιο των θεωριών του Heinrich Schenker (1868‐1935) μέχρι τις μέρες μας.

humanities and arts subject

Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα ΙI

Μάνος Κατσάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα επιχειρεί να εμβαθύνει στις πλαστικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βίντεοτέχνης (και γενικότερα της κινούμενης εικόνας), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκφραστικό μέσο στην υλοποίηση καλλιτεχνικών έργων. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με τα εκφραστικά μέσα, στη μεθοδολογία προσέγγισης, στην ανάπτυξη του θέματος και στη διαμόρφωση προσωπικής καλλιτεχνικής πρότασης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνεχίζονται οι διαλέξεις πάνω στα ζητούμενα θέματα και οι παρουσιάσεις έργων καλλιτεχνών. Το μάθημα συνεχίζεται στο ΣΤ εξάμηνο με το Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα ΙΙΙ.

humanities and arts subject

Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα Ι

Μάνος Κατσάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές και τεχνικές της παραγωγής βίντεο σε όλες τις φάσεις δημιουργίας του: (Pre-Production, Production, Post-Production). Παρουσιάζονται οι λειτουργίες της κάμερας, τα είδη των πλάνων οι σχέσεις τους και η νοηματοδότηση τους, ο έλεγχος της κινηματογράφησης, ζητήματα ήχου κ.α. Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές του ψηφιακού μοντάζ, καθώς και εκμάθηση του λογισμικού που χρησιμοποιείται (Adobe Premiere, Final Cut). Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά παρουσιάσεων, όπου αναλύεται το έργο καλλιτεχνών που σχετίζονται με την ιστορία και την εξέλιξη της βιντεοτέχνης από τα πρώτα έργα έως σήμερα. Το μάθημα συνεχίζεται στο Ε εξάμηνο με το Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα ΙΙ.

humanities and arts subject

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ

Γεώργιος Σμύρης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατά την διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται ζητήματα σύμφωνα με την παρακάτω διάρθρωση: Αναγέννηση, Μανιερισμός και Μπαρόκ στην Ιταλία. Αναγέννηση, Μανιερισμός και Μπαρόκ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η επιστροφή στον Κλασικισμό. Η Αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, όπου αναλύονται ζητήματα σχετικών με την Επαναστατική αρχιτεκτονική, τον Ρομαντικό κλασικισμό, τον Ιστορισμό, τον Εκλεκτικισμό, τα έργα των Μηχανικών, την σχολή του Σικάγου και την αρχιτεκτονική της Αρτ Νουβό. H Αρχιτεκτονική της περιόδου 1900-1940 όπου αναλύονται ζητήματα σχετικών με τις αναζητήσεις της αρχιτεκτονικής μέχρι το 1920, την «Σχολή της Βιέννης», την γερμανική συμβολή, τον Perret και την εξέλιξη του κλασικού ορθολογισμού, τη σχολή της Γλασκώβης, τον ευρωπαϊκό εξπρεσιονισμό, το Bauhaus, το De Stijl και το Esprit Νουβό. H Αρχιτεκτονική της περιόδου 1940-1990.

humanities and arts subject

Υλικός Πολιτισμός

Στέφανος Τσιόδουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο μάθημα μελετάται ο υλικός πολιτισμός της προβιομηχανικής κοινωνίας. Πρόκειται για όψεις της καθημερινότητας που εξελίσσονται με βραδείς ρυθμούς, σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Τα υλικά αντικείμενα, αλλά και οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα μέσα και τις μεθόδους παραγωγής και τους τρόπους αντιμετώπισης βιοτικών αναγκών, συνδέονται άμεσα με τη γεωγραφία, το εμπόριο, τις πολιτισμικές ανταλλαγές, την κοινωνική ζωή και τις κοινωνικές ιεραρχίες. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα υλικά αντικείμενα, πέρα από τη χρηστική τους αξία, λειτουργούν και σε συμβολικό επίπεδο και αντανακλούν κοινωνικές σχέσεις.

humanities and arts subject

Μουσειολογία ΙΙ – Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Εσθήρ Σολομών - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Για όσους φοιτητές έχουν ήδη παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα της Μουσειολογίας Ι, η Μουσειολογία ΙΙ δίνει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από την εξέταση διαφόρων παραδειγμάτων (πολιτιστικούς οργανισμούς, ιστορικούς χώρους, οικισμούς, τοπία, μουσεία τέχνης, ιστορικά, εθνογραφικά, λαογραφικά και αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό), εξετάζεται η σχέση της πολιτιστικής διαχείρισης με την κοινωνική ταυτότητα, την ετερότητα, τη μνήμη και τις κοινωνικές διεκδικήσεις, ενώ παρέχονται βασικές γνώσεις όσον αφορά το πολιτιστικό μάρκετινγκ και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης μουσείων και ιστορικών χώρων.

humanities and arts subject

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΙΙ

Νικόλαος Κατσικούδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επισκόπηση της ελληνικής τέχνης της κλασικής περιόδου και της ελληνιστικής εποχής. Παρουσιάζονται συστηματικά οι βασικές κατηγορίες μνημείων: αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, αγγειογραφία. Ειδικότερα εξετάζονται οι κατακτήσεις της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, όλες οι αποχρώσεις της γλυπτικής παραγωγής, οι κατακτήσεις της μνημειακής ζωγραφικής, τα αγγεία λευκού βάθους στην ιστορική διάσταση του 5ου και 4ου αιώνα. Ακολουθούν οι αρχιτεκτονικές εκφράσεις από τον 3ο μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ., αναλύονται ο ρεαλισμός και οι τεχνικές δεξιότητες της ελληνιστικής γλυπτικής και διερευνάται το ευρύτατο και σύνθετο υλικό της ελληνιστικής ζωγραφικής και μικροτεχνίας.

humanities and arts subject

Λαϊκή Τέχνη

Στέφανος Τσιόδουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα εξετάζει την καλλιτεχνική δημιουργία στην ελληνική παραδοσιακή (προβιομηχανική) κοινωνία, η οποία αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια. Οι μορφές της τέχνης που αναλύονται είναι οι ακόλουθες: Ζωγραφική, Λιθογλυπτική και Ξυλογλυπτική.

humanities and arts subject

Η τέχνη του Μεσαίωνα

Αρετή Αδαμοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην τέχνη του Μεσαίωνα. Παρουσιάζονται σε επισκόπηση διάφορα στιλ και είδη τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μικροτεχνία, εικονογράφηση χειρογράφων) από τον 4ο μέχρι τον 14ο μεταχριστιανικό αιώνα. Το κέντρο βάρους αποτελεί η τέχνη του Δυτικού κόσμου, ενώ συνοπτικά εξετάζονται η βυζαντινή και ισλαμική τέχνη της περιόδου.

humanities and arts subject

Κοστολόγηση

Αναστάσιος Πολίτης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας

Κατανόηση των αρχών, τεχνικών και των μεθόδων κοστολόγησης - Γενικές έννοιες. Κατανόηση των βασικών παραμέτρων της οικονομικής διαχείρισης εργασιών γραφικών τεχνών και παραγωγής εντύπων - μέσων οπτικής επικοινωνίας. Απόκτηση γνώσεων στην διαμόρφωση των εξειδικευμένων παραγόντων και κοστολογικών δεδομένων των γραφικών τεχνών (διαμόρφωση στοιχείων κόστους, κέντρα κόστους). Απόκτηση γνώσεων στην κοστολόγηση εργασιών παραγωγής εντύπων (προκοστολόγηση, έκδοση προσφοράς, προκοστολόγηση μετακοστολόγηση). Κατανόηση της βασικής έννοιας της τιμολόγησης, των παραγόντων και των πολιτικών που επηρεάζουν τις τιμολογιακές αποφάσεις. Σύνταξη κοστολογίου προϊόντων, υπηρεσιών, υλικών και εργασιών γραφικών τεχνών. Κοστολόγηση εργασιών γραφικών τεχνών. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών και τεχνικών κειμένων και δεδομένων κοστολόγησης. Εφαρμογές ειδικού λογισμικού κοστολόγησης εντύπων. Ασκήσεις κοστολόγησης εντύπων και μέσων οπτικής επικοινωνίας.