Βρέθηκαν 133 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου

Θωμάς Μπάκας - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα είναι θεωρητικό και έχει ως σκοπό να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση της δομής, της οργάνωσης και της λειτουργίας το νηπιαγωγείου.

humanities and arts subject

Μαθησιακές Δυσκολίες

Αγγελική Μουζάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη βασικών θεματικών του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών. Με βάση τη σύνθεση τεκμηριωμένων δεδομένων θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση των κύριων ζητημάτων και θα συζητηθούν θέματα-ερωτήματα που αφορούν την συχνότητα του φαινομένου, βασικές αιτιολογικές προσεγγίσεις, χαρακτηριστικά παιδιών & εφήβων με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και οι βασικές διαστάσεις της αξιολόγησης και παρέμβασης.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής

Αρετή Οκαλίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

O σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα θέματα του λόγου και της ακοής, οι οποίες θα επιτρέψουν τη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών της ανθρώπινης επικοινωνίας στα μαθήματα των κατευθύνσεων που ακολουθούν. Ο λόγος, τόσο στον τομέα της ακρόασης και της αντίληψης όσο και στον τομέα της εκφοράς του αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Συνεπώς, οι διεργασίες του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, η περιγραφή των περιφερειακών συστημάτων, ο τρόπος και οι συνθήκες ακρόασης στο περιβάλλον καθώς και τα χαρακτηριστικά του εκφερόμενου λόγου αποτελούν χρήσιμη γνώση για την κατάρτιση και εκπαίδευση των ατόμων. Οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται αφορούν σε στοιχεία γλωσσολογίας, ακουστικής και φωνητικής, ανατομίας και φυσιολογίας των περιφερειακών συστημάτων λόγου και ακοής, οργάνωσης του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, πρόσληψης / αντίληψης του λόγου, ψυχοακουστικής, μοντέλων γλωσσικής επεξεργασίας και ανάπτυξης γλώσσας και ομιλίας.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας

Λελούδα Στάμου - Προπτυχιακό - (A+)
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το μάθημα αφορά στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες της επιστημονικής έρευνας και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ερευνητικού πνεύματος τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στον επιστημονικό χώρο του ενδιαφέροντός τους. απαραίτητο. Τα μαθήματα προσπαθούν να θίγουν τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη της επιστημονικής έρευνας. Ως προς το Θεωρητικό μέρος, οι φοιτητές γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τις έννοιες, τα είδη και τα στάδια μιας επιστημονικής έρευνας. Στο Πρακτικό μέρος οι γνώσεις αυτές εφαρμόζονται και αξιοποιούνται στην πράξη, μέσα στο πλαίσιο μικρών ατομικών εργασιών και παρουσιάσεων.

humanities and arts subject

Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης Ι (Ε)

Ευγενία Θεοδότου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Αθήνας

Κριτική μελέτη της οργάνωσης του χώρου και του υλικού. Μελέτη της συμπεριφοράς των παιδιών στις γωνιές και τα εργαστήρια. Πρώτες παιδαγωγικές παρεμβάσεις στο χώρο: εμπλουτισμός, αλλαγή, δημιουργία γωνιάς. Παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών μετά την παρέμβαση

humanities and arts subject

Ψυχολογία Κινήτρων

Γεωργία Παπαντωνίου - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Κίνητρα και γνώση. Κίνητρα και δράση. Ψυχολογία κινήτρων. Ορισμός και είδη κινήτρων. Μέθοδοι μελέτης κινήτρων. Ιστορική αναδρομή. Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων. Θεωρίες κινήτρων: ψυχαναλυτική, ανθρωπιστικές, συμπεριφορικές, διέγερσης/αρίστου επιπέδου. Η θεωρία του κινήτρου επίτευξης. Γνωστικές Θεωρίες: Η θεωρία του πεδίου του Lewin. Θεωρίες γνωστικής συνέπειας και αιτιακών αποδόσεων. Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στην εκπαίδευση. Αιτιακές αποδόσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην παθολογική συμπεριφορά. Κίνητρα και βούληση. Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Γεωργία Παπαντωνίου - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγικό μέρος: Ιστορική αναδρομή. Σχολές σκέψης στην ψυχολογία (Δομική ψυχολογία, Λειτουργική ψυχολογία, ψυχολογία της Συμπεριφοράς, Μορφολογική ψυχολογία, Ψυχανάλυση, Γνωστική ψυχολογία). Αντικείμενο της ψυχολογίας. Τομείς της ψυχολογίας. Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Μέθοδοι μελέτης (πειράματα, παρατήρηση, ατομικές μελέτες περιπτώσεων, ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις, μετα-ανάλυση, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις, ηθογενετική και αιτιολογήσεις). Μέθοδοι μελέτης στη Γνωστική Ψυχολογία Ζητήματα δεοντολογίας στην ψυχολογία. Μελέτη του εγκεφάλου. Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες: Αντίληψη. Προσοχή. Μνήμη. Γλώσσα. Σκέψη και αναπαράσταση. Νοημοσύνη Συνείδηση. Κίνητρα και συναισθήματα.

humanities and arts subject

Εφαρμοσμένη Διδακτική

Ιωάννης Φύκαρης - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ανάπτυξη των ακολούθων καθοριστικών παραγόντων της Διδακτικής Διαδικασίας: Γενικές Αρχές της Διδασκαλίας, Μέθοδοι, Στρατηγικές, Τεχνικές, η Τεχνολογία στη διδασκαλία (εποπτικά μέσα), Εφαρμογές και δομικές παράμετροι της διδασκαλίας (σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση).

humanities and arts subject

Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι

Τζένη Παγγέ - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα σχετίζεται με τις τις νέες τεχνολογίες, την εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου, τη δημιουργία, τη χρήση και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ειδικότερα, -γίνεται εισαγωγή στις έννοιες των νέων τεχνολογιών -μελετάται η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση -παρουσιάζονται εφαρμογές ΝΤ και πολυμέσων στην τάξη (παραδείγματα) -παρουσιάζεται η δομή σχεδίου εργασίας με χρήση νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση -παρουσιάζεται η δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού -παρουσιάζονται άλλα θέματα που προκύπτουν από τη χρήση ΝΤ στην εκπαίδευση.

humanities and arts subject

Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών

Κατερίνα Πλακίτση - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα αφορά μια πρώτη γνωριμία των φοιτητών με απλά θέματα και έννοιες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα μελετώνται τα παρακάτω θέματα: 1. Διδασκαλία της επίπλευσης και της βύθισης των στερεών σωμάτων στο νερό για μαθητές και μαθήτριες της πρώτης σχολικής ηλικίας. 2. Διδασκαλία του κύκλου του νερού στη φύση. 3. Διδακτική προσέγγιση των ιδιοτήτων του αέρα και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 4. Διδακτική προσέγγιση των παραδοσιακών και σύγχρονων τρόπων παραγωγής των αγαθών σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του ανθρώπου. 5. Διδακτική προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών, όπως ο χώρος, ο χρόνος, το αντικείμενο και η αιτιότητα. 6. Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. 7. Μελέτη των ρόλων εκπαιδευτικού και μαθητή κατά τη διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 8. Μελέτη των όρων και των διαδικασιών για συνεργατική μάθηση στο μάθημα της μελέτης του Περιβάλλοντος. 9. Ιστορικές και φιλοσοφικές διαστάσεις ενός θέματος των Φυσικών Επιστημών. 10. Η φύση της επιστήμης 11. H Θεωρία της Δραστηριότητας σε τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες 12. Φως και Αειφορία.