Βρέθηκαν 973 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Μαθηματικά ΙΙΙ

Βασίλειος Τσιάντος - Προπτυχιακό - (A+)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Διαφορικές εξισώσεις Ορισμοί, κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων, μέθοδος άμεσης ολοκλήρωσης, Ομογενείς Δ.Ε., μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών, Γραμμικές Δ.Ε. Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli, Riccati. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών Ορισμοί, όρια, συνέχεια, μερικές παράγωγοι. Μέγιστα και ελάχιστα. Εφαρμογές Διπλά/Τριπλά/Επικαμπύλια Ολοκληρώματα Διπλά ολοκληρώματα. Τριπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Διανυσματική Ανάλυση Ορισμοί, συνημίτονα κατεύθυνσης. Καρτεσιανές συντεταγμένες, εσωτερικό γινόμενο, εξωτερικό γινόμενο. Γινόμενο τριών διανυσμάτων. Όρια, συνέχεια, παραγώγιση, ολοκλήρωση διανυσματικών συναρτήσεων. Κλίση, απόκλιση, περιστροφή. Εφαρμογές Μετασχηματισμός Laplace Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων. Εφαρμογές στην Ηλεκτρολογία. Μετασχηματισμός Fourier

natural sciences subject

Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός

, - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

natural sciences subject

Εισαγωγή στην Πληροφορική

, - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην Πληροφορική. Περιλαμβάνει μια σειρά από κεφάλαια που εισάγουν τον σπουδαστή στο αντικείμενο, μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, της περιγραφής των διαφόρων γενεών, των αριθμητικών συστημάτων και ιδίως του δυαδικού, και της λογικής μέσω της Άλγεβρας Boole. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί ο τρόπος λειτουργίας του υπολογιστή με μια αναλυτική αναφορά στο υλικό και τα κυριώτερα τμήματά του, όπως την κεντρική και την περιφερειακή μνήμη, την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, το BIOS, τις θύρες επικοινωνίας, τις μονάδες εισόδου και εξόδου και τις κατηγορίες υπολογιστών. Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια του λογισμικού, όπου αναλύονται οι διαφορές των προγραμμάτων συστήματος και εφαρμογών και γίνεται μια σύγκριση των διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.

natural sciences subject

Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Αύγουστος Τσινάκος - Προπτυχιακό - (A)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Έννοια, χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης από Απόσταση (Ε.Α.), η σχέση της με συμβατική εκπαίδευση, κατηγορίες και χαρακτηριστικά web based εκπαιδευτικών συστημάτων, μαθητικά μοντέλα στην εκπαίδευση από απόσταση κ.α.. Επιπροσθέτως γίνεται εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία σχεδιασμού και τη διαμόρφωση διδακτικού υλικού Ε.Α.

social sciences  subject

Επιχειρησιακή έρευνα

Ιωάννης Γεροντίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Γραμμικός προγραμματισμός: Μορφοποίηση και γραφική επίλυση προβλημάτων μεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης Η μέθοδος SIMPLEX, Οικονομική ερμηνεία, Ανάλυση ευαισθησίας, Δυϊκή θεωρία. Δυναμικός προγραμματισμός. Δικτυωτή ανάλυση: Ελαχιστοποίηση κάλυψης & απόστασης, Μεγιστοποίηση ροής. Κανονικές Μαρκοβιανές αλυσίδες: Ταξινόμηση των καταστάσεων, Ασυμπτωτική κατανομή, Αλυσίδες απορρόφησης. Θεωρία αποφάσεων: Αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια, Αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας. Προσομοίωση.

engineering subject

Ηλεκτρομαγνητική θεωρία

Παναγιώτα Παπαδοπούλου - Προπτυχιακό - (A+)
Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Νόμοι του Ηλεκτροστατικού Πεδίου, Ηλεκτρική αλληλεπίδραση και Ηλεκτρικό Φορτίο, Νόμος του Coulomb, Ένταση του Ηλεκτροστατικού Πεδίου, Ηλεκτρικό ∆υναμικό, Ηλεκτρική Ροή, Νόμος Gauss. Μαγνητικό πεδίο, ∆ύναμη Lorentz, Νόμος BiotSavart, Μαγνητική Ροή, Μαγνητική επαγωγή, Νόμος Ampere, Νόμος Gauss στο μαγνητισμό. Αυτεπαγωγή, Αμοιβαία επαγωγή, Μεταβαλλόμενα πεδία, Μαγνητικά κυκλώματα. ∆ιάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Εξισώσεις του Maxwell, Εξίσωση Laplace, Εξίσωση Poisson, Εξίσωση συνέχειας.

other discipline image

Εργαστήριο Προγραμματισμού

Άγγελος Μπίλας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

other discipline image

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ευτυχία Καλλίνικου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγή στην Ποσοτική Αναλυτική Χημεία. Διαλύματα. Xημικές αντιδράσεις. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Ταχύτητα αντίδρασης. Χημική ισορροπία (Αρχή Le Chatelier. Σταθερά χημικής ισορροπίας). Ετερογενής χημική ισορροπία. Γινόμενο διαλυτότητας. Σταθμική ανάλυση. pH. Ρυθμιστικά διαλύματα. Ογκομετρική ανάλυση (θεωρητικές αρχές, προϋποθέσεις ογκομετρικής ανάλυσης, ταξινόμηση των ογκομετρικών μεθόδων, ισοδύναμο σημείο, εξουδετέρωση, καμπύλες ογκομέτρησης, σφάλματα μετρήσεων, σημαντικά ψηφία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, t-test. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία). Ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής. Ογκομετρήσεις συμλοκομετρίας. Εργαστηριακό μέρος μαθήματος 1. Σταθμική ανάλυση, Προσδιορισμός υγρασίας στερεού υλικού (χρήση ζυγού, ξηραντήρα). 2. Οξυμετρία (παρασκευή – τιτλοδότηση πρότυπου διαλύματος, χρήση σιφωνίων – προχοΐδας). 3. Αλκαλιμετρία (προσδιορισμός περιεκτικότητας στερεού δείγματος, αραίωση διαλυμάτων). 4. Πεχαμετρικός προσδιορισμός φωσφορικού οξέος (ογκομέτρηση με πεχάμετρο, καμπύλες διάστασης πολυπρωτικών οξέων). 5. Ρυθμιστικά διαλύματα (παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος, υπολογισμός ρυθμιστικής ικανότητας). 6. Oγκομετρήσεις οξειδοαναγωγής (προσδιορισμός θειωδών αλάτων). 7. Ιωδιομετρία (έμμεση ογκομέτρηση – λευκός προσδιορισμός). 8. Ογκομετρήσεις καθίζησης (Αργυρομετρία - προσδιορισμός χλωριούχων με τη μέθοδο Mohr). 9. Ογκομέτρηση συμπλοκομετρίας (προσδιορισμός σκληρότητας πόσιμου νερού). 10. Προσδιορισμός χωριστά των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου.

other discipline image

OIKONOMIKH KAI OΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ

Ανδρέας Βιτωράτος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης. Είδη επιχειρήσεων. Η επιχείρηση και το περιβάλλον. Οι λειτουργίες των επιχειρήσεων. Οργανωτικά σχήματα διοίκησης. Διοίκηση προσωπικού. Τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης. Διοίκηση παραγωγής. Το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης. Οικονομική ανάλυση, ανάλυση κόστους οφέλους, οικονομική αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα μεταποιητικής μονάδας. Αξιολόγηση επενδύσεων.

other discipline image

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ανδρέας Βιτωράτος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης. Είδη επιχειρήσεων. Η επιχείρηση και το περιβάλλον. Οι λειτουργίες των επιχειρήσεων. Οργανωτικά σχήματα διοίκησης. Διοίκηση προσωπικού. Τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης. Διοίκηση παραγωγής. Το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης. Οικονομική ανάλυση, ανάλυση κόστους οφέλους, οικονομική αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα μεταποιητικής μονάδας. Αξιολόγηση επενδύσεων.