ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ_[MM729]


Το μάθημα ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ έχει σκοπό να εισαγάγει τον φοιτητή στις τεχνολογίες των συγκολλήσεων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες αυτές όπως: μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μετάλλου, μεταλλουργία συγκολλήσεων, παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις καθώς και μηχανική συμπεριφορά συγκολλητών κατασκευών. Το μάθημα συμπληρώνεται από μία σειρά εργαστηριακών ασκήσεων και επισκέψεων σε κατασκευαστικές βιομηχανίες


Στόχοι Μαθήματος

εισαγάγωγή του φοιτητή στις τεχνολογίες των συγκολλήσεων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες αυτές όπως: μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μετάλλου, μεταλλουργία συγκολλήσεων, παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις καθώς και μηχανική συμπεριφορά συγκολλητών κατασκευών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτείται


Περιεχόμενα

Μέθοδοι συγκόλλησης (SMAW, GMAW-MIG, GTAW-TIG, SAW) Μετάδοση θερμότητας στις συγκολλήσεις (Θερμοκρασιακές κατανομές, θερμικοί κύκλοι, ρυθμός ψύξης) Παραμένουσες τάσεις στις συγκολλήσεις (Κατανομές παραμενουσών τάσεων, επιδράσεις των παραμενουσών τάσεων, μείωση των παραμενουσών τάσεων) Παραμορφώσεις Συγκολλήσεων (Εγκάρσια και διαμήκης συστολή, γωνιακή μεταβολή, παραμόρφωση λυγισμού, μείωση των παραμορφώσεων στις συγκολλήσεις) Το μέταλλο συγκόλλησης ( Στερεοποίηση μετάλλου συγκόλλησης, προβλήματα στο μέταλλο συγκόλλησης – πορώδες, διαφορισμός, θερμή ρηγμάτωση) Η θερμοεπηρεασμένη ζώνη (Η ΘΕΖ στους ανθρακοχάλυβες και στους χάλυβες βαφής και επαναφοράς, ψυχρή ρηγμάτωση, η ΘΕΖ στους ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες, ευαισθητοποίηση, η ΘΕΖ στις συγκολλήσεις κραμάτων αλουμινίου) Ασυνέχειες συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικός έλεγχος (ασυνέχειες, οπτικός έλεγχος, διεισδυτικά υγρά, μαγνητικά σωματίδια, υπέρηχοι, δινορρεύματα, ραδιογραφία) Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων (ψαθυρή θραύση συγκολλητών κατασκευών και αντιμετώπισή της, Κόπωση συγκολλητών κατασκευών και αντιμετώπισή της)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ