Άσκηση και Ψυχική Υγεία στην Τρίτη Ηλικία


Είναι μάθημα επιλογής του τρίτου εξαμήνου στο ΠΜΣ "Ψυχολογία της Άσκησης", του ΤΕΦΑΑ, ΠΘ. Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων ως προς την άσκηση και να μπορούν να τους βοηθήσουν να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα βελτιώνοντας έτσι την πνευματική τους υγεία και την ποιότητα ζωής τους


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει: Να κατανοούν τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι κατά την άσκηση, τη φυσική δραστηριότητα, αλλά και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Να κατανοούν μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα στην τρίτη ηλικία, που συνδέονται κυρίως με τις πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ατόμων Να κατανοούν τους παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, και να γνωρίζουν τρόπους βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας μέσα από την άσκηση. Να κατανοούν τους μηχανισμούς των θετικών επιδράσεων της άσκησης στη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

κανένα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη γήρανση και την ψυχολογία της γήρανσης Φυσιολογικές μεταβολές, απόδοση και fitness κατά την αύξηση της ηλικίας Μεθοδολογικά ζητήματα και ατομικές διαφορές στην έρευνα για την γήρανση. Αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας. Υγεία, fitness και ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία Γνωστική λειτουργία και μάθηση στους ηλικιωμένους Workshop. Φυσική δραστηριότητα και πνευματική υγεία: ευρήματα και τάσεις σύγχρονων ερευνών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασιλική Ζήση
Τμήμα: Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμύ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλα Ανεξάρτητα Τμήματα
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ