Μνήμη και Προφορική Ιστορία


Η προφορική ιστορία καταγράφει το ζωντανό λόγο μαρτύρων του παρελθόντος και ανοίγει νέους δρόμους για την ανασύνθεση και ερμηνεία της πρόσφατης ιστορίας. Η μοναδική φύση των προφορικών πηγών και των αφηγήσεων ζωής τοποθετεί την προφορική ιστορία στο πεδίο όπου τέμνεται η ιστορία με την ανθρωπολογία και την ψυχολογία της μνήμης. Μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, την πρακτική της εφαρμογή σε συγκεκριμένα παραδείγματα και την ερευνητική πρακτική οι φοιτητές/φοιτήτριες εξοικειώθηκαν με τη μεθοδολογία, την τεχνική και το θεωρητικό προβληματισμό της προφορικής ιστορίας και της μνήμης. Στο πλαίσιο του μαθήματος μια ερευνητική ομάδα 9 φοιτητριών πήραν συνεντεύξεις για τον κινηματογράφο του Βόλου ως μορφή λαϊκής διασκέδασης.


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση με τη μεθοδολογία, την τεχνική και το θεωρητικό προβληματισμό της προφορικής ιστορίας και των σπουδών μνήμης. Εξάσκηση στη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Κριτική αξιολόγηση πηγών. Κατανόηση των διϋποκειμενικών σχέσεων ερευνητών και πληροφορητών στην ποιοτική έρευνα πεδίου. Εισαγωγή στα ζητήματα δεοντολογίας στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Εξοικείωση με τη σημασία των μεταδεδομένων στην ποιοτική κοινωνική έρευνα και με την αρχειοθέτηση ποιοτικών δεδομένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Τι είναι η προφορική ιστορία. Γραπτές και προφορικές πηγές. Τα τεκμήρια της προφορικής ιστορίας. Μνήμη και υποκειμενικότητα. Η συνέντευξη. Τεχνικός εξοπλισμός. Η συνέντευξη ως κοινωνική σχέση. Δεοντολογία. Μετά τη συνέντευξη. Τι είναι η μνήμη και πως λειτουργεί; Η συγκρότηση της μνήμης – Maurice Halbwachs. H ερμηνεία συνεντεύξεων Εφαρμοσμένη προφορική ιστορία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Ανθρωπολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ