ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I


Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει εύκολα τη θεωρία της στατιστικής, να αντιληφθεί τη χρησιμότητα της εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων στους διάφορους τομείς ενασχόλησης των μηχανικών και να αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις μεθόδους και τις τεχνικές για να λύνει πραγματικά προβλήματα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής ανάλυσης και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων βιομηχανικής παραγωγής και διοίκησης.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Να ορίζει μαθηματικά μοντέλα για την περιγραφή συστημάτων που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα Να επιλύει τα μοντέλα αυτά για τον υπολογισμό διαφόρων μέτρων απόδοσης των συστημάτων που περιγράφουν Να αναλύει δεδομένα με στατιστικές μεθόδους και να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής για τη λήψη αποφάσεων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Πιθανότητες: έννοια πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικός νόμος, στοχαστική ανεξαρτησία, θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές: διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση πιθανότητας, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, ροπές (μέση τιμή, διασπορά), μετασχηματισμός μεταβλητών, συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων μεταβλητών, συνδιασπορά, συντελεστής συσχέτισης. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών: ομοιόμορφη, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson, κανονική, εκθετική. Στατιστικές εκτιμήσεις: δειγματοληψία, σημειακές εκτιμήσεις, ιδιότητες και κατανομές εκτιμητριών, κεντρικό οριακό θεώρημα, διαστήματα εμπιστοσύνης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Παντελής
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ