Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία της διδασκαλίας


Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις βασικές έννοιες της διδακτικής και τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται και αναλύονται διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο.


Στόχοι Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις βασικές έννοιες της διδακτικής και τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται και αναλύονται διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Οι βασικές έννοιες της Διδακτικής και τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται και αναλύονται διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σταυρούλα Καλδή
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ